V Ústí přibyly další dva památné stromy

V Ústí přibyly další dva památné stromy
8.3.2023
Na území města byly vyhlášeny Orgánem ochrany přírody a krajiny dva nové památné stromy, Lípa u školy ve Všebořicích a Dub na rozhraní. Oba stromy rostou na pozemcích ve vlastnictví města.

 

Lípa u školy ve Všebořicích se nachází poblíž kostela, vedle budovy č. p. 11/23, ulice Lipová. Je to zajímavý strom významný svým stářím a umístěním. Předpokládané stáří dřeviny je cca 240 let. V roce 1950 byl u stromu změřen obvod 310 cm. Dle historických fotografií byl strom již před 100 lety významnou solitérou. Strom se nacházel původně v těsné blízkosti hospodářské budovy u č. p. 9 (dle Císařských otisků z roku 1842). V budově s č. p. 9 byla v roce 1871 vybudována škola. V současné době má obvod kmene 372 cm ve 130 cm a 427 cm u báze kmene.

Dub na rozhraní se nachází na Božtěšické ulici naproti čerpací stanici Ono. Předpokládané stáří dřeviny je cca 170 let. Strom se nachází přesně na rozhraní pozemků. Podle historických map (Císařské otisky z roku 1842) tento strom roste přesně na rozhraní tří parcel, které byly odděleny mezemi. Jedná se tedy o hraniční strom, který sloužil k vyznačení hranic pozemků. Jeho obvod kmene je 342 cm ve 130 cm a 421 cm u báze kmene.

Podnět na vyhlášení za památné stromy vydal odbor dopravy a majetku. Stromy se tak přiřadí k dalším památným stromům na území našeho města, kterými jsou Břestovce ve Smetanových sadech, Dub v Krásném Březně, Dub u nemocnice, Lípa u zvoničky v Neštěmicích, Lípa na Kočkově, Lípa u radnice v Neštěmicích, Lípa na sídlišti v Mojžíři, Lípa u školy v Neštěmicích I., Lípa u školy v Neštěmicích II., skupina lip ve Skoroticích u kostela, Lípa na Nové Vsi, Buk na Střekově a Jinan v Brné. Většina památných stromů roste na pozemcích ve vlastnictví města.

Další desítky stromů jsou vedeny jako významné. Jedná se o stromy, u kterých se předpokládá, že by mohly být jednou památnými stromy (kategorie památný strom čekatel). Dále stromy, které jsou významné svým vzhledem, velikostí, historií, nebo jsou jinak význačné, ale nenaplňují některý z parametrů památných stromů, nicméně vyžadují zvláštní přístup k péči a ochranu (kategorie významný strom).

 

Lípa u školy ve Všebořicích

Lípa u školy ve Všebořicích

Dub na rozhraní

Dub na rozhraní