Vaky na zeleň nahradí nová služba

Vaky na zeleň nahradí nová služba
12.9.2023
Pro zlepšení pořádku ve veřejném prostoru města a zjednodušení nakládání s bioodpadem, je pro občany připravena nová služba, která nahradí svoz odpadů ze zeleně ve vacích.

 

Náhradou za ukončený svoz odpadů ze zeleně ve vacích si občané mohou požádat o nádobu na bioodpad o objemu 240 l s pravidelným sezónním výsypem s četností 1x 14 dní.

 

Výhody této služby jsou následující:

1. Pravidelný sezónní výsyp nádoby - od 1. 4. do 30. 11. četnost 1x 14 dní.

Díky sezónnímu výsypu není nutné odpad ze zeleně shromažďovat na jeden konkrétní termín, ale může se jej zbavovat průběžně po celou sezónu.

2. Snížení množství odpadu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu.

Do nádoby na bioodpad můžete (je to dokonce žádoucí) odkládat i veškerý rostlinný bioodpad vzniklý v domácnosti (slupky od zeleniny, skořápky od vajec, zbytky pečiva, kávový a čajový odpad vč. filtrů, apod.). Tím, že tento odpad dáte do nádoby na bioodpad, zvýšíte si volný objem ve své černé nádobě na směsný komunální odpad.

3. Nádoba na bioodpad je určena pouze pro konkrétní uživatele.

Nádobu budou využívat pouze obyvatelé konkrétní nemovitosti, kteří o nádobu požádají.

4. Čisté a lépe průchozí komunikace.

Nádoba na bioodpad zabírá na komunikacích a chodnících méně místa po kratší dobu než vaky se zelení.

 

Podmínky služby nádoby na bioodpad jsou následující:

1. Nádoba na bioodpad bude přidělena k nemovitosti, kterou žadatel vlastní, případně kterou na základě smluvního vztahu užívá.

2. Nádoba bude trvale umístěna na pozemku žadatele, případně na pozemku, který na základě smlouvy využívá - v den svozu ji žadatel přistaví na stanovené svozové místo přístupné svozové technice a po výsypu v ten samý den nádobu uklidí.

3. Do nádoby smí být odkládán pouze určený odpad.

4. Bioodpad nesmí být odkládán mimo nádobu přistavenou ke svozu.

 

Více informací a žádosti může pokládat na Odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo na emailu: jitka.lepicova@mag-ul.cz či vladislava.stranska@mag-ul.cz.

 

Do nádob PATŘÍ:

Do nádob NEPATŘÍ:

 • tráva, plevel,
 • zbytky pečiva a obilovin,
 • košťály i celé rostliny,
 • seno a sláma,
 • zemina z květin,
 • hnůj, slepičí trus,
 • hobliny a piliny,
 • padané ovoce,
 • slupky z ovoce a zeleniny,
 • zbytky ovoce a zeleniny,
 • listí a drcené větve,
 • kávový a čajový odpad včetně, filtrů.
 • pleny,
 • maso a kosti,
 • oleje a tuky,
 • tekuté a silně mastné potraviny,
 • obaly od potravin,
 • uhynulá zvířata,
 • kočkolit,
 • biologicky nerozložitelné odpady,
 • uhelný popel a smetky z ulice,
 • sáčky z vysavače,
 • cigaretové oharky,
 • podestýlka z chovu drobných zvířat.

 

Pokud vás uvedená nabídka nezaujala, můžete svůj bioodpad i nadále 7 dní v týdnu (v provozní době dle kalendáře odpadů) odevzdat na sběrném dvoře ve Všebořicích, a to zcela ZDARMA.