Vedení města jedná s vlastníky o přístavu Vaňov

Vedení města jedná s vlastníky o přístavu Vaňov
16.2.2018
Odvrátit hrozbu kontroverzních projektů v přístavu Vaňov chce vedení města. Jedná s vlastníky areálu o jeho možném odkoupení.

 

Území je jedno z mála na břehu Labe, které není v záplavové zóně a nabízí široké možnosti pro rozvojové záměry města.

Již v loňském roce proto primátorka Věra Nechybová a její první náměstek Jiří Madar zahájili jednání s vlastníky a uskutečnili první kroky k získání těchto pozemků do majetku města.

Záměr je nyní ve fázi realizace a zpracování odborného posudku a odhadu kupní ceny. Jakmile bude posudek hotov a známa cena, dostane materiál rada a zastupitelstvo města k projednání a vyjádření.

„Věříme, že obyvatelé, hlavně této části města, tento krok přivítají a zastupitelé jej podpoří,“ zdůraznila primátorka Věra Nechybová.

Již v minulosti byla pro toto území zpracována studie využití a my bychom ji rádi oživili. Je zde možnost vybudovat bydlení u řeky, přístav malých lodí, relaxačně sportovní zónu, kavárny a restaurace, kulturní a další využití. To vše nám umožňuje územní plán. To by měla určit následná studie vypracovaná odborníky,“ doplnil náměstek Jiří Madar.

Jak připomněl, nyní ale je důležité podpořit a schválit koupi areálu. „Tím se vyřeší tolik diskutované překladiště olejů a pak hledejme společně jak areál využít,“ řekl Jiří Madar.