Velvyslanec Spojených států navštívil Ústí nad Labem

Velvyslanec Spojených států navštívil Ústí nad Labem
27.3.2019
Stephen B. King, velvyslanec USA v České republice navštívil ve středu Ústí nad Labem. Jednal s vedením města, diskutoval se studenty UJEP i se zástupci neziskových organizací.

 

Návštěva začala v aule Univerzity J. E. Purkyně, zájem o diskusi s velvyslancem projevilo několik set studentů. V Barka kafe se Steve B. King seznámil s projektem, který pomáhá handicapovaným zapojit se do společnosti.

Na magistrátě přivítala velvyslance první náměstkyně primátora Věra Nechybová. Přítomni byli náměstci Tomáš Vlach, Pavel Tošovský a Michal Ševcovic. Hovořili mimo jiné o investičních příležitostech a roli občanské společnosti ve městě.

Setkání s S. B. Kingem se zúčastnili pracovníci desítky neziskových organizací, kteří ho informovali o své práci v sociální oblasti.

Náměstek Tomáš Vlach na tiskové konferenci uvedl, že se s americkou stranou dohodli na spolupráci v několika směrech. „Předáme velvyslanectví materiály o možnostech investování a také podpoříme akce, které ambasáda bude pořádat v Ústí nad Labem,“ řekl Tomáš Vlach.

Velvyslanec ocenil setkání se studenty, kteří na něj měli řadu dotazů. K jednání s vedením města řekl: „Nechci být jen jedním z řady velvyslanců, kteří přijedou město navštívit, ale zajímám se, jak bych mohl pomoci. Z našeho jednání vyšlo několik návrhů v sociální i podnikatelské oblasti, při jejichž realizaci bych mohl přispět,“ uvedl S. B. King. Zmínil se i o svém slavném jmenovci spisovateli Stephenu Kingovi. „Ne, nejsme příbuzní. Ale já jsem starší, takže on má vlastně jméno po mně,“ usmál se.

V doprovodu náměstka Tomáše Vlacha si velvyslanec S. B. King prohlédl v Předlicích lokality, kde jsou vážné sociální problémy.