Velvyslanec Švýcarské konfederace zavítal do Ústí

Velvyslanec Švýcarské konfederace zavítal do Ústí
5.5.2023
Jeho Excelence Philippe Gérald Guex, velvyslanec Švýcarské konfederace, navštívil Ústí nad Labem. Ve městě jej přivítal primátor Petr Nedvědický se svými náměstky.

 

Pan velvyslanec se v přátelském rozhovoru zajímal především o město Ústí nad Labem a jeho rozvoj. Hovořilo se o spolupráci s ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, konkrétně o Fakultě životního prostředí, se kterou město přímo spolupracuje v oblasti zlepšování životního prostředí nejen v Ústí nad Labem. Hlavním tématem k hovoru byla také cirkulární ekonomie, která se zabývá způsoby, jak ovlivnit kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce. Součástí byla mimo jiné otázka, jak se dopravní podnik zabývá ekologií. Dopravní podnik v zájmu postupné obnovy vozového parku přechází na ekologická vozidla, která ulevují nejen ovzduší, ale také napomáhají snižovat hluk ve městě.

Velvyslanec se také podepsal do městské kroniky významných návštěv.

 

setkání

pan velvysanec

velvyslanec a představitelé