Veřejná diskuze k Plánu udržitelné městské mobility

Veřejná diskuze k Plánu udržitelné městské mobility
9.4.2019
Zajímá vás budoucí vize dopravy a mobility města Ústí nad Labem?

 

Přijďte se zapojit do diskuse, která se bude konat v Domě kultury.

Plakát k diskuzi ohledně Plánu udržitelné městské mobility