Vratné automaty na PET lahve budou v Krásném Březně 

Vratné automaty na PET lahve budou v Krásném Březně 
23.5.2023
Na pilotním projektu sběr nápojových PET lahví a plechovek bude město spolupracovat se společností LIDL. Dojde k vybudování vratných automatů.

 

Uzavření smlouvy o určení místa pro oddělené soustřeďování odpadu na území města Ústí nad Labem schválili radní.

V souvislosti s uvažovaným zavedením zálohového systému na vybrané druhy nápojových obalů bylo město osloveno společností LIDL s nabídkou spolupráce v jejich pilotním projektu Sběr nápojových PET lahví a plechovek.

Na základě této smlouvy společnost LIDL v prodejně Krčínova vybuduje na své náklady vratné automaty na PET lahve a plechovky. Součástí této automatické linky jsou i lisovací jednotky, které vykoupené PET lahve a plechovky slisují a zmenší jejich objem.

Město pak zařadí prodejnu Krčínova do seznamu nádob, kam mohou občané odkládat plasty a kovy a prostřednictvím svozové společnosti zajistí odvoz vytříděných PET lahví a plechovek.

Pilotní projekt v prodejně Krčínova bude spuštěn v průběhu druhé poloviny roku 2023.