Základní školy dostanou dva tisíce pro prvňáčky

Základní školy dostanou dva tisíce pro prvňáčky
24.5.2023
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem. Peníze jsou určeny na pořízení učebních pomůcek.

 

Ve školním roce 2022/2023 zahájilo povinnou školní docházku 1 083 žáků, celkem bylo vydáno 2 076 000 Kč. V rozpočtu odboru školství, kultury a sportu je pro rok 2023 alokovaná částka ve výši 2 200 000 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty formou účelového příspěvku. Výpočet na jednotlivé školy bude proveden dle přijatých žáků 1. tříd. Důvodem je skutečnost, že od roku 2012 není základním školám poskytován příspěvek z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ze kterého bylo v minulých letech hrazeno pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd.