Začíná II. etapa stavby kanalizace ve Svádově

Začíná II. etapa stavby kanalizace ve Svádově
17.4.2024
Práce v rámci stavby Ústí nad Labem, Svádov – Kanalizace II. etapa budou zahájeny na začátku května 2024. Předpokládaná doba realizace je 20 měsíců od zahájení prací. Výstavba bude probíhat po jednotlivých úsecích (stokách).

 

V průběhu stavby bude docházet k částečným nebo úplným uzavírkám komunikací v jednotlivých úsecích výstavby (dle plánovaného harmonogramu). Tato omezení budou prováděna v souladu se schválenou projektovou dokumentací a dopravně-inženýrským opatřením pro stavbu. Zajištění příjezdu a vjezdu k objektům bude řešeno individuálně s majiteli nemovitostí dle možností a místních podmínek.

Obyvatelé dotčených oblastí budou vždy včas informováni prostřednictvím letáčků, které obdrží do svých poštovních schránek. Mimo to budou informace uveřejněny na webu a facebookové stránce statutárního města Ústí nad Labem.

Celkové předpokládané náklady města na stavbu jsou 54 500 000 Kč.

Zhotovitelem této zakázky je společnost IR.Contruction s.r.o.

Prosíme všechny občany, aby se řídili osazeným dopravním značením na místních komunikacích a chodnících.

svádov 1

svádov 2

svádov 3