Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol
2.4.2024
Od 1. 4. 2024 je zpřístupněn elektronický systém pro podávání přihlášek dětí do mateřských škol.

 

Zápis do mateřských škol proběhne na jednotlivých školách 13. a 14. května v časech dle rozpisu stanovených řediteli MŠ.

Podepsané žádosti o přijetí do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému na adrese https://zapisms.usti.cz (zpřístupněno od 1. 4. 2024) je možné doručit, společně s potvrzením od praktického lékaře o řádném očkování dítěte, do mateřské školy tímto způsobem:

  • osobně (zákonný zástupce předloží řádně vyplněnou žádost, potvrzení o očkování, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od TP zákonných zástupců)
  • poštou (nejpozději do 14. 5. 2024)
  • elektronicky (datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce)

 

Podrobné informace k zápisu naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol, na stránkách elektronického zápisu https://zapisms.usti.cz nebo na webových stránkách města.