Zastupitelé posoudí koupi přístaviště ve Vaňově

Zastupitelé posoudí koupi přístaviště ve Vaňově
23.4.2018
Návrh na odkoupení areálu přístaviště ve Vaňově předkládá zastupitelstvu rada města. Cena za pozemky s železniční vlečkou a dalším zařízením představuje 89 milionů korun.

 

Rada města se touto záležitostí zabývala z důvodu zamezení vybudování překladiště minerálních olejů, o které dosavadní vlastník usiluje, zamezení zvýšení intenzity kamionové dopravy v této lokalitě a podpory rozvoje tohoto území. Do budoucna je na těchto pozemcích možnost vybudování ubytovacích zařízení, mariny a další občanské vybavenosti v rámci veřejného přístavu, apod.

„Tento návrh má tři hlavní roviny: Ochrana oblasti Vaňova před zvýšením dopravy, získání rozvojového území kolem řeky a navíc by město získalo veřejný přístav. Nové zastupitelstvo by mělo zadat dle pravidel územního plánu architektonickou soutěž na rozvoj tohoto území,“ vysvětlil statutární náměstek primátorky Jiří Madar.

Záměr „Logistické centrum - překladiště minerálních olejů“ je v současné době posuzován Krajským úřadem Ústeckého kraje v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Zastupitelstvo města 20. září 2017 v působnosti samosprávy trvalo na již dříve vyjádřeném nesouhlasu ze dne 26. 9. 2016. Se záměrem nesouhlasí ani místní obyvatelé a občanští aktivisté. Proto také rada předkládá zastupitelstvu návrh na odkup areálu.

Příslušenstvím areálu je železniční vlečka s výhybkou a napojením na vlakové nádraží Ústí nad Labem – jih, dále betonová plocha a ocelový přístřešek. Funkční využití pozemků je dle Územního plánu Ústí nad Labem z větší části OV-K plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, částečně pak DI-V plochy dopravní infrastruktury vodní, podmíněné projektem autorizovaného architekta. Dle záplavového území jsou pozemky částečně zasažené 100letou vodou.

Finanční zdroje na úhradu kupní ceny nemovitostí v přístavu Vaňov v úhrnné výši 89 milionů Kč se navrhují ze dvou zdrojů: 2/5 kupní ceny, tj. 35,6 mil. Kč se navrhuje profinancovat z přebytku vzniklého z hospodaření za rok 2017 a zbývající 3/5 kupní ceny, tj. 53,4 mil. Kč se navrhuje pokrýt novým úvěrem, který vyplyne z výběrového řízení. Splatnost tohoto úvěru se navrhuje ve třech rovnoměrných splátkách od roku 2020 do roku 2022, tj. 17,8 mil. Kč ročně.

Majetková komise Rady města na svém jednání dne 9. 4. 2018 doporučila souhlasit s nabytím pozemků za cenu 89 milionů Kč.