Podporu v oblasti sociálních služeb schválili zastupitelé

Podporu v oblasti sociálních služeb schválili zastupitelé
7.3.2023
Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2023. Schváleny byly dotace v celkové hodnotě 10 milionů Kč.

 

Dotace budou poskytnuty například pro:

  • Charita Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle projektu Centrum služeb pro rodinu ve výši 83 300 Kč,
  • OPORA na částečnou úhradu nákladů odlehčovací služby dle projektu Domácí hospicová péče OPORA ve výši 106 240 Kč,
  • YMCA v Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež dle projektu Nízkoprahový klub Orion ve výši 80 010 Kč,
  • Fokus Labe na částečnou úhradu nákladů sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle projektu Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve výši 129 310 Kč,
  • CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu Doučování dětí v NRP ve výši 51 000 Kč.

Kompletní seznam dotací naleznete zde.