Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020
16.12.2019
Návrh rozpočtu pro rok 2020 statutárního města Ústí nad Labem schválilo zastupitelstvo města.

 

Celkové příjmy rozpočtu města pro rok 2020 by měly dosáhnout 1,93 miliardy korun. Rozpočet počítá s výdaji ve výši 2,1 miliardy Kč.

Z toho je na neinvestiční část výdajového rozpočtu určeno 1,76 miliardy Kč, dotace pro městské obvody je 137,4 mil. Kč. V investiční části výdajového rozpočtu se počítá s 344,4 mil. Kč. Splátky úvěrů budou činit 102 milionů korun, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ze zdrojů města vytvořených v minulých letech.

Na návrh náměstkyně primátora Věry Nechybové byl rozpočet upraven o částku 600 000 korun v položce příspěvku pro Severočeskou vědeckou knihovnu a o 10 milionů korun ve prospěch investiční rezervy městských obvodů.

Hlasování o rozpočtu 2020