Zastupitelé schválili zahájení procesu na vyšší daňový koeficient pro vybrané nemovitosti

Zastupitelé schválili zahájení procesu na vyšší daňový koeficient pro vybrané nemovitosti
11.4.2024
Zastupitelstvo přijalo návrh opatření obecné povahy, který se týká daně z nemovitosti. Na základě tohoto opatření město navrhuje od 1. ledna 2025 změnu místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u vybraných nemovitých věcí z hodnoty 2 na hodnotu 5.

 

Vzhledem ke změnám legislativy dostaly obce možnost změnit místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. Nyní mohou obce stanovit pouze jeden koeficient nebo více v různých oblastech. Od 1. ledna 2025 však bude nově možné stanovit výši koeficientu i pro jednotlivá parcelní čísla, a to formou opatření obecné povahy.

Město Ústí nad Labem se rozhodlo této možnosti využít. Společná jednání vedení města a městských obvodů vyústila v seznam pečlivě vytipovaných lokalit s řadou negativních dopadů, u nichž dojde k navýšení koeficientu z hodnoty 2 na hodnotu 5.

Mezi vybranými lokalitami je bývalý hotel Máj a přilehlé pozemky, kde dochází k nedodržování povinností ze strany vlastníka objektu jako například zamezení pobytu lidí bez domova a uživatelů návykových látek s cílem předejít zranění a možnosti vzniku požáru a souvisejícím aktivitám města v oblasti dodržování čistoty a pořádku.

Další oblastí, které se zvýšení koeficientu týká, je vnitroblok a přilehlé nemovitosti v ulici Sklářská v Předlicích, kde město muselo na podnět hygienické stanice opakovaně provést úklid skládky, i přes zaslané výzvy majitelům objektů a povinnost vlastníků nemovitostí zamezit znečištění a odstranit související nelegální skládku. V letech 2015, 2017 a 2018 na tento mimořádný úklid vynaložilo více než 3 500 000 Kč.

Cílem tohoto opatření obecné povahy není zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v celém městě, ale pouze v lokalitách, které dlouhodobě způsobují mimořádné výdaje z rozpočtu města Ústí nad Labem.

K návrhu opatření obecné povahy je možno uplatnit připomínky a námitky. Námitky mohou uplatnit pouze vlastníci dotčených nemovitostí nebo osoby, jejichž zájmy mohou být opatřením dotčeny. Pro uplatnění námitek je stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy, kterým je patnáctý den po vyvěšení na úřední desku magistrátu.

hlasování zastupko