Zastupitelstvo schválilo dotace v oblasti kultury

Zastupitelstvo schválilo dotace v oblasti kultury
8.3.2023
Na posledním jednání zastupitelů bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na podporu celoroční kulturní činnosti a realizaci kulturních akcí a projektů. Celkem bylo podáno 76 žádostí.

 

Poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určené na podporu celoroční kulturní činnosti např. pro:

  • Benda Arts na částečnou úhradu nákladů Činnost Bendova komorního orchestru ve výši 45 000 Kč,
  • Rodinné centrum Slunečník na částečnou úhradu nákladů Kreativní a výtvarná dílna Duha ve výši 48 000 Kč,
  • Ústecký dětský sbor na částečnou úhradu nákladů Celoroční činnost Ústeckého dětského sboru 2023 ve výši 118 000 Kč,
  • YMCA Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů Taneční studio Scenic ve výši 62 000 Kč.

Poskytnuté dotace, určené na realizaci kulturních akcí a projektů např. pro:

  • CATERING NA RYCHTĚ na částečnou úhradu nákladů 11. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů ve výši 104 000 Kč,
  • Centrum podpory zdraví na částečnou úhradu Léto na Střekovské náplavce ve výši 50 000 Kč,
  • Člověk v tísni na částečnou úhradu nákladů Jeden svět 2023 v Ústí nad Labem ve výši 90 000 Kč,
  • The Boom na částečnou úhradu nákladů 33. Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra ve výši 80 000 Kč,
  • Ústecký majáles na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Ústecký majáles 2023 ve výši 100 000 Kč,
  • Útulek fest na částečnou úhradu nákladů ÚTULEK FEST 2023 ve výši 140 000 Kč.

Kompletní seznam dotací naleznete zde.