Změny v blokovém čištění

Změny v blokovém čištění
7.5.2020
Město dne 5. dubna vydalo zprávu, že vzhledem k nouzovému stavu není nutné přeparkovávat vozidla během blokového čištění. Podmínky se mění v souladu s plánovaným ukončením nouzového stavu.

 

Blokové čištění bylo prováděno v omezeném rozsahu. Na základě četných požadavků občanů a z důvodů zajištění čistoty města je nutné obnovit tuto činnost v plném rozsahu.

Zákaz volného pohybu byl zrušen, proto žádáme občany, aby si svá vozidla přeparkovávali.

Zároveň se statutární město omlouvá všem, kteří při blokovém čištění ve dnech od 4. května dostali Výzvu pro řidiče, poplatek za tento odtah nebude vymáhán. Do skončení nouzového stavu ponese náklady na odtah vozidel statutární město.

V důsledku uvolňování vládních opatření však po skončení nouzového stavu (plánovaný konec 17. května) bude odtah vozidel prováděn dle platných zákonů a poplatek bude vymáhán v plné výši.