Zoo má odpadovou ekostezku

Zoo má odpadovou ekostezku
24.4.2018
V ústecké zoologické zahradě se slavnostně otevřela nová „odpadová“ ekostezka, která popisuje, jak správně nakládat s odpady z domácností a co se s nimi děje od jejich vzniku až po využití.

 

Stezka v zoo vznikla za podpory statutárního města Ústí nad Labem a společnosti EKO-KOM, a. s. Symbolickou pásku přestřihla čtveřice zástupců jednotlivých subjektů. Na domácí půdě byl ředitel zoo Ing. Roman Končel, za duchovní myšlenkou projektu stála poslankyně Parlamentu ČR Ing. Eva Fialová, která uvedla: „Jsem velmi ráda, že jsem mohla být osobně přítomna při slavnostním představení této nové naučné stezky. Byla jsem u zrodu myšlenky na její vytvoření. Na počátku jsme si dali za cíl, abychom zajímavou, ale i zábavnou formou přiblížili důležitost a význam třídění a recyklace odpadů. Když dnes vidím výsledek, jsem velmi spokojená a jsem přesvědčena, že má očekávání se naplnila.“ Náměstek primátorky Pavel Dufek sdělil: „Děkuji všem, kteří se na realizaci podíleli. Dnes jsme se mohli přesvědčit, že se stezka povedla a věřím, že i návštěvníci díky ní získají spoustu zajímavých informací, které je budou motivovat k správnému nakládání s odpady.“ Přítomen byl také Josef Mojžíš, ze společnosti EKO-KOM, který dodal: „Celou stezku budou moci využívat nejen individuální návštěvníci a rodiny s dětmi, ale také školní třídy v rámci ekologické výchovy. Zajímavé je také to, že většina prvků je vyrobena z recyklovaných směsných plastů, které pochází ze žlutých kontejnerů. Návštěvníci zahrady tak mají možnost vidět jeden z mnoha konkrétních příkladů, jak je možné správně vytříděné a recyklované odpady využívat.“
Celý tematický program v ústecké zoo ještě doplnila spolupráce se společností Elektrowin a projekt „S vysloužilci do zoo“. Všichni, kdo přinesli nefunkční elektrospotřebič, dostali poukázku na volný vstup pro dítě. Této možnosti využilo 22 návštěvníků, celková nedělní návštěvnost v zoo byla téměř 2,5 tisíce lidí.