Zrušené pobočky knihovny chce město obnovit

Zrušené pobočky knihovny chce město obnovit
7.1.2020
Město chce obnovit pobočky Severočeské vědecké knihovny, které na základě jednostranného rozhodnutí zrušil Ústecký kraj.

 

Ke konci roku byly uzavřeny pobočky v Krásném Březně a na Kamenné Vrchu a připravuje se uzavření pobočky v Hornické ulici. Ředitelka knihovny Jana Linhartová informovala o finančních problémech, vedení města na to reagovalo návrhem na zdvojnásobení dotaci pro knihovnu na 1,2 milionu korun, což 16. prosince zastupitelstvo města schválilo. Ještě před tím 9. prosince však krajské zastupitelstvo rozhodlo o zrušení poboček.

„Město i čtenáři byli postaveni před hotovou věc. Prakticky jsme nedostali možnost reagovat. Snažíme se o obnovení poboček, zvažujeme i možnosti jiných prostor a další okolnosti. Mnohem lépe by se to však řešilo, kdyby pobočky zůstaly zachovány a kraj začal seriózně jednat s městem o podílu na zajištění provozu,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.

Město má s knihovnou od ledna 2019 uzavřenou dvouletou smlouvu o dotaci na zajištění městské funkce knihovny. Smlouva je dosud platná, i když ji vedení knihovny vážným způsobem porušilo. Jde nejen o zrušení poboček, ale také, že knihovna o tomto záměru podle smlouvy neinformovala a navíc v termínu nedodala ani povinné dokumenty o rozpočtu a programu na příští rok. Z toho pro město vyplývá právo odstoupit od smlouvy, zrušit dotaci a požadovat navrácení již vyplacených prostředků.

„Nechceme postupovat takto tvrdě. Vedoucí odboru kultury vyzval paní ředitelku, aby pokračovala v plnění smlouvy a dodala všechny požadované podklady. Já jsem se dopisem obrátil na hejtmana Oldřicha Bubeníčka s tím, aby se vše začalo řešit. Rádi uvítáme představitele kraje v radě města, abychom se dohodli na konstruktivním postupu. A doufám, že se s panem hejtmanem setkám osobně a projednáme komplex otázek o tom, co v Ústí nad Labem zajišťuje kraj a co město. To bylo dosud citlivě vyvážené a jednostranné rozhodnutí o knihovně tuto rovnováhu porušuje,“ zdůraznil Petr Nedvědický.

Jak připomněl, v úvahu přichází otázka provozování domovů seniorů. Při vzniku krajských samospráv přešly z okresních úřadů domovy seniorů na kraj. Všude v kraji, jen ne v Ústí nad Labem, kde tato zařízení nezřizoval okresní úřad, ale město. Ústí nad Labem provozuje sedm domovů seniorů, nejvíc ze všech okresů Ústeckého kraje. I když na provoz přispívá stát, město musí na tento účel vynaložit nemalé prostředky.

„Je nám podsouváno, že málo finančně podporujeme přístup našich občanů ke knihovnickým službám. Takže se nabízí otázka, jak kraj přispívá občanům města na služby domovů seniorů,“ dodal primátor Nedvědický.