Tisková zpráva

16.7.2018
Tisková zpráva ze zasedání 14. (mimořádné) rady města Ústí nad Labem

 

Prostředky pro dětská hřiště, označení šikmé věže a údržbu komunikací

Rada města schválila rozpočtové opatření, na jehož základě se pro odbor dopravy a majetku uvolní téměř pět milionů korun. 1,25 mil. Kč z této částky bude využito pro pořízení souboru herních prvků na dětském hřišti v areálu Větruše. Za 500 000 korun bude novými herními prvky vybaveno dětské hřiště v Marxově ulici v Předlicích. 250 000 korun je určeno na vytvoření a osazení informační desky v ul. Bílinská. Deska bude ukazovat odklon věže kostela Nanebevzetí panny Marie. 2 999 000 korun posílí rozpočet údržby a oprav komunikací s využitím technologie R-material a na lokální výspravy vozovek místních komunikací.

Rozpočtová opatření ve prospěch příspěvkových organizací města

Rozpočtová opatření, která posílí rozpočty příspěvkových organizací města a pomohou s řešením jejich potřeb, schválili radní města. Peníze jsou mimo jiné určeny pro:

 • MŠ Pomněnka 25 000 Kč na zajištění vybavení pro péči o dvouleté děti. Jde o dětský stůl a židličky, přebalovací pult a potřeby ke stolování
 • ZŠ a MŠ Nová 100 000 Kč na kompenzací zvýšených nákladů na havárii vody
 • ZŠ Mírová 300 000 na dvě pečící pánve
 • Fakultní základní škola 100 000 Kč na jednu třítroubovou pec
 • ZŠ Pod Vodojemem 200 000 Kč na dvě třítroubové pece
 • Domov seniorů Velké Březno 85 000 Kč na dofinancování nákupu osobního automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu, 2,9 mil. Kč na částečnou rekonstrukci plynové kotelny
 • Domov seniorů Krásné Březno 5 mil. Kč na výměnu části oken
 • Pečovatelská služba 300 000 Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s nárůstem mezd
 • Zoologická zahrada 870 000 Kč na provozní náklady související s nárůstem mezd, 500 000 Kč na vybudování zimní expozice pro vydru malou, 100 000 Kč na vybudování voliéry pro andulky
 • Městské služby 495 000 Kč na výměnu podlahové krytiny na střídačkách Zimního stadionu, 300 000 korun na statické zajištění saunového provozu Městských lázní, 1,29 mil. Kč na opravy havarijního stavu podlahy a opravy veřejných záchodků Starého krematoria, 1,6 mil. Kč na chladící a mrazicí boxy pro Staré krematorium
 • Kulturní středisko 180 000 Kč na dva kusy mříží a šestnáct uzamykatelných krytů na elektrické rozvaděče v Letním kině.