TISKOVÁ ZPRÁVA

17.8.2018

Rady města Ústí nad Labem ze dne  15. 8. 2018

 

Město podpořilo ekologický projekt mateřské školy

Rada města schválila Mateřské škole Vojanova 594/34 grant ve výši 17 tisíc korun. Hlavním cílem grantu je finanční podpora z rozpočtu statutárního města na aktivity v oblasti životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Z grantu bude pořízena meteorologická stanice, budou vysázeny dřeviny a vybudováno zelené bludiště. Celkový finanční objem grantového programu činí 200 000 Kč, vyhlášeno bude další kolo grantu, aby byly prostředky využity.

Dalších deset nových stanovišť na elektroodpad

Dodatek ke smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL schválila rada města. Společnost ASEKOL navýší počet stacionárních kontejnerů o 10 kusů na celkový počet 36 kusů, jejichž prostřednictvím odebírá bezplatně baterie a elektrozařízení pocházející z domácností, umístí je na vybraná místa a zavazuje se tyto kontejnery pravidelně vyprazdňovat a provádět úklid v okolí kontejneru. Stacionární kontejnery jsou určeny pro drobná elektrozařízení, jako jsou např. telefony, rádia, počítače, CD, DVD přehrávače, kávovary, topinkovače, hračky atd. a také pro baterie. Kontejnery nejsou určeny pro sběr chladících zařízení, PC a jejich příslušenství a televizorů. Tato elektrozařízení mohou občané zdarma odevzdat na sběrném dvoře či v místě určeném posledním prodejcem.

Participativní rozpočet – podmínky pro vyhlášení

Radní chtějí zapojit veřejnost do námětů na realizaci projektů ve městě. Vyčleněno již bylo pro participativní rozpočet 5 milionů korun a nyní byla radou schválena pravidla pro podávání projektových návrhů a zároveň vyhlášena výzva k podávání návrhů projektů. Dokumenty byly zpracovány na podkladě zkušeností měst realizujících participativní rozpočet. Datum vyhlášení je stanoven k 1. 9. a ukončení příjmu žádostí do 31. 10. 2018. „Víme, že se realizace nestihne v tomto volebním období, není to však opatření pro současné politické vedení, ale pro občany, aby mohli spolurozhodovat o využití městských peněz,“ vysvětlila primátorka Věra Nechybová.

Radní schválili odloučeného pracoviště DDM v Chabařovicích

Zvýšené poptávce rodičů z Chabařovic o zájmové vyžití dětí se rozhodli vyjít vstříc ústečtí radní a schválili zřízení odloučeného pracoviště Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem ve městě Chabařovice. Na základě dohody s chabařovickou radnicí bude činnost pracoviště včetně nákladů na provoz, pomůcky a materiál hrazena z příspěvků účastníků a z rozpočtu města Chabařovice. Odloučené pracoviště vznikne od 1. září 2018 v budově místní základní školy Husovo náměstí 17. K dispozici bude mít několik místností včetně prostor pro větší akce, sportoviště a sportovní haly. Kroužky a další zájmové aktivity DDM se tak přiblíží dětem, které již nebudou muset dojíždět. Nabídku kroužků dětem a rodičům představí DDM.

Víceúčelové vozidlo pro městskou policii

Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na nákup motorového vozidla pro Městskou policii Ústí nad Labem. Na základě doporučení výběrové komise přidělila rada tuto zakázku společnosti Nord Smažík, která nabídla vůz značky Mitsubishi za cenu 698 000 Kč bez DPH. Strážníci žádali o nákup vozu typu pick up, pohon diesel, s pětimístnou (double cap) úpravou. Využití vozidla bude víceúčelové. Kromě hlídkové služby auto poslouží pro rozvoz odsouzených k náhradnímu trestu obecně prospěšných prací na likvidaci černých skládek, na korbě auta se může odvážet i uklizený odpad.

Prostředky na dokončení oprav základních škol

Rozpočtové opatření ve výši 2,4 milionu korun schválila rada města. Peníze jsou určeny na dofinancování oprav a rekonstrukčních prací v ZŠ Stříbrnická a v ZŠ a MŠ Nová. Jde například o doplnění plastových lemovacích lišt a vnějšího oplechování, úpravy povrchů nebo soustavu vchodových dveří. V průběhu prázdnin se opravují školská zařízení za téměř 40 milionů korun.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

             www: www.usti-nad-labem.cz