TISKOVÁ ZPRÁVA

4.1.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 3. 1. 2024

1. Jmenování vedoucích odborů

Rada města jmenovala na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s účinností od 1. 2. 2024 Pavlu Veselou do funkce vedoucí kanceláře tajemníka a Romanu Macovou do funkce vedoucí kanceláře primátora.
 

3. Veřejná zakázka rekonstrukce ulice U Městských domů – výběr dodavatele

Radní schválili přidělení veřejné podlimitní zakázky na rekonstrukci ulice U Městských domů společnosti MI Roads a.s., účastníků bylo 6. Nabídková cena byla 1 688 888 Kč bez DPH, podle stanoveného předběžného rozpočtu nesměla cena přesáhnout hodnotu 2 000 000 Kč bez DPH. Součástí této zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace o šíři 5 metrů, rekonstrukce stávajícího chodníku a vybudování chybějící části chodníku o délce zhruba 65 metrů. Dojde také k pokácení a následnému vysazení tří stromů. Rekonstrukce bude realizována na základě projektové dokumentace společnosti Ik Konzult, Ateliér.
 

4. Veřejná zakázka Seifertova – velkoplošná oprava vozovky – výběr dodavatele

Veřejná podlimitní zakázka Seifertova – velkoplošná oprava vozovky byla na základě rozhodnutí radních přidělena společnosti MI Roads a.s., účastníků bylo 8. Hodnota zakázky nesměla přesáhnout 5 650 000 bez DPH, vítězná nabídková cena byla 2 280 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy vozovky v ulici Seifertova v úseku od křižovatky s ulicí Sibiřská ke křižovatce se spojkou Seifertova – silnice I. třídy č. I/62.
 

 5. Veřejná zakázka Skorotice – spojovací chodník – výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavbu spojovacího chodníku ve Skoroticích firmě Metrostav DIZ s.r.o. s nabídkovou cenou
1 396 186,29 Kč bez DPH. Účastníci byli 4. Předmětem této zakázky je vybudování chodníku, který povede podél areálu skorotického fotbalového hřiště (za kabinami) a spojí ulice Slovanská a Buzulucká. Celková délka chodníku delšího úseku je 109 metrů a kratšího 51 metrů. Kratší úsek vznikne od napojení na stávající chodník v ulici 5. května po p.p.č. 278/4 k.ú. Skorotice. Součástí zakázky je vybudování veřejného osvětlení. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost AZ Consult, s.r.o. Zahájení stavby proběhne do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a dílo bude dokončené do pěti měsíců od zahájení.

Odbor dopravy a majetku prověří budoucí možnosti sdílené zóny.
 

6. Veřejná zakázka na praní a čištění prádla pro Domov pro seniory – výběr dodavatele
Radní rozhodli o přidělení podlimitní veřejné zakázky na praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa společnosti Prádelna Konopka s.r.o., účastníci byli 2.  Cena nesměla přesáhnout podle předběžného rozpočtu 2 600 000 Kč bez DPH, nabídnutá cena byla 2 523 970 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je třídění, praní, čištění, žehlení nebo mandlování prádla, škrobení, svoz prádla k praní a čištění a rozvoz čistého prádla zpět do sídla organizace třikrát týdně. Doba plnění je ode dne zveřejnění smlouvy do 31. prosince 2024.
 

Různé

Rada města vzala rozhodnutí vedoucího finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem o navýšení v roce 2023 splatného a do 31. 12. 2023 neuhrazeného poplatku za komunální odpad o 100 %.