TISKOVÁ ZPRÁVA

17.1.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 15. 1. 2024

 

8. Veřejná zakázka Ústí nad Labem – ul. Drážďanská – geotechnický průzkum – výběr dodavatele

Přidělení veřejné zakázky Ústí nad Labem – ul. Drážďanská – geotechnický průzkum společnosti Chemconex a.s. bylo schváleno radou města. Firma učinila nabídkovou cenu ve výši 2 153 689 Kč bez DPH, maximální cena veřejné zakázky byla stanovena na 2 500 000 Kč. O zakázku se ucházely tři společnosti. V rámci diagnostických a průzkumných prací v místě silnice v ulici Drážďanská dojde pomocí sond nejprve k průzkumu podloží a poté k odběru vzorků. Po jejich vyhodnocení bude vypracována komplexní technická zpráva o stavu podloží pod vozovkou i stavu kanalizace.

 

18. Rozpočtové opatření – zhotovení dvou dobíjecích stanic pro elektromobily

Radní schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 129 040 Kč. Finanční prostředky budou použity na zhotovení dvou dobíjecích stanic pro elektromobily. Stanice vzniknou v sídle Pečovatelské služby na adrese Hoření 13. Budou je moci využívat i další příspěvkové organizace města.

 

28. Nabytí movitého majetku v objektu Národního odboje č.p. 679 a 766

Radní schválili nabytí movitého majetku – mobiliáře, který se nachází v areálu Národního odboje číslo popisné 679 a 766 za cenu 498 500 Kč. Jde o součást směny majetku mezi Ústím nad Labem a Ústeckým krajem. V současné době kraj odkupuje od města movitý majetek v objektu Velká Hradební č.p. 424 za cenu 1 254 100 Kč.

 

31. Rozpočet DSOJM na rok 2024 a členský příspěvek DSOJM na rok 2024

Rada města schválila členský příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada (DSOJM) pro rok 2024 ve výši 375 215 Kč. Dle předběžného plánu DSOJM budou tyto finanční prostředky využity k doplnění turistické infrastruktury, zorganizování dvou akcí pro veřejnost (zahájení sezóny a ukončení sezóny), zajištění mobilních toalet pro návštěvníky jezera nebo pro údržbu webových stránek www.jezeromilada.cz.

 

34. Jmenování ředitelky Domova Velké Březno, příspěvkové organizace

Rada města jmenovala na základě výsledků výběrového řízení Mgr. Renátu Šustovou na pozici ředitelky Domova Velké Březno, p. o. s účinností od 1. 2. 2024. Do výběrového se v řádném termínu přihlásilo 8 uchazečů.

 

37. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím z oblasti školství

Radní schválili rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 5 259 000 Kč. Jedná se o prostředky, které jsou prioritně určeny na financování pilotního programu Podpora pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách, jehož cílem je pomoc při zajištění kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a při obsazovaní volných pozic pedagogickými pracovníky v základních školách, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách. Uvedený program má za cíl řešit výše uvedenou problematiku vyšším ohodnocením pedagogických pracovníků.

Finanční prostředky budou rozděleny následovně:

  • ZŠ a MŠ Školní náměstí, p. o. 1 180 000 Kč
  • ZŠ Hlavní, p. o. 2 268 000 Kč
  • ZŠ a ZUŠ Husova, p. o. 1 100 000 Kč
  • MŠ Motýlek, p. o. 387 000 Kč
  • MŠ Pastelka, p. o. 324 000 Kč

 

41. Poskytnutí peněžitého daru - 1. miminko ÚL 2024

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč zákonnému zástupci prvního občánka města Ústí nad Labem v roce 2024. Prvním letošním miminkem se stala Natálka, která se narodila 2. ledna 2024.