TISKOVÁ ZPRÁVA

29.2.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 27. 2. 2024

 

1. Cyklostezka Milada

Rada města schválila záměr společného postupu s městem Trmice při zhotovení projektové dokumentace a zahájení přípravných prací v rámci projektu Cyklostezka Milada. Radní také schválili udělení výjimky k přímému zadání objednávky na zpracování dokumentace společnosti CittyTraffic, s.r.o., která je autorem zpracované studie cyklostezky Milada.

Současně bylo schváleno rozpočtové opatření v celkové výši 2 mil. Kč na akci Cyklostezka Milada a zahájení přípravných prací k tomuto projektu a zhotovení projektové dokumentace. Na podání žádosti o dotaci a realizaci projektu budou spolupracovat město Ústí nad Labem a město Trmice na základě smlouvy o spolupráci.

 

 

4. Žádost o dotaci na projekt Řemeslné dílny Kameňák při DDM v Ústí nad Labem

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na Řemeslné dílny Kameňák při DDM v Ústí nad Labem. Žádost o dotaci bude podána v rámci Národního plánu obnovy 3. výzvy na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU.

Cílem projektu je zateplení a stavební úpravy objektu tak, aby byla energetická náročnost co nejmenší. Energetická náročnost bude snížena i využíváním sluneční energie a energeticky nenáročných spotřebičů. Vzniknou zde řemeslné dílny, které nabídnou možnost rozvoje řemeslných dovedností a zručností, vznikne tak centrum řemeslných inkubátorů pro široké spektrum uživatelů. Projekt bude realizován Domem dětí a mládeže. Dotace bude poskytnuta ex post. Předpokládané náklady činí 70 mil. Kč, realizace do roku 2027.

 

 

5. Žádost o dotaci na projekt Revitalizace Letního kina Ústí nad Labem

Radní schválili záměr projektu Revitalizace areálu Letního kina Ústí nad Labem a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu. Žádost o dotaci bude podána v rámci Národního plánu obnovy 3. výzvy na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU.

Projekt je zaměřen na vypsání architektonické soutěže, jejímž cílem je revitalizace areálu Letního kina. Předpokládaná maximální výše nákladů na revitalizaci je 3 000 000 Kč bez DPH. Garantem projektu je Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.

 

6. Žádosti o dotaci do NPO 3. výzvy na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekty Přístavba ZŠ Školní náměstí a Rekonstrukce mostních objektů na území města Ústí nad Labem. Žádosti o dotaci budou podány v rámci Národního plánu obnovy 3. výzvy na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU.

Cílem projektu Přístavba ZŠ Školní náměstí je realizace stavby samostatného objektu v areálu ZŠ, který umožní přímou návaznost na provoz školy a zajistí tak navýšení kapacity školy. Objekt má obsahovat 4 kmenové třídy, klubovnu a družinu. Maximální výše nákladů je 7 500 000 Kč bez DPH.

Cílem projektu Rekonstrukce mostních objektů na území města Ústí nad Labem  je zajištění opatření na zkvalitnění správy objektů, zpracování podkladů pro odstranění zjištěných závad na základě realizovaných mostních prohlídek. Jedná se o následující objekty:

  • Mostní objekt č. 1: Most přes Všebořickou ul. Na Bukově (u kruhového objezdu).
  • Mostní objekt č. 2: Lávka pro pěší, ul. Všebořická „Na růžku“.
  • Mostní objekt č. 3: Předlice, ul. K Vavřinečku
  • Mostní objekt č. 4: Vaňov, pokračování Čajkovského ul., u č. p. 31.
  • Mostní objekt č. 5: Vaňov, nad Vrkočí na stezce k vodopádu.
  • Mostní objekt č. 6: Sebuzín – Kolibov most u chatek.
  • Mostní objekt č. 7: Brná, ul. V průčelí, u č. p. 58.

Maximální výše nákladů je 7 500 000 Kč bez DPH.

 

 

7. Žádost o dotaci na projekty Revitalizace areálu Plavecké haly Klíše Ústí nad Labem a Revitalizace uspořádání vnitřních a venkovních prostor budovy Městských lázní Ústí nad Labem

Radní schválili podání žádosti o dotaci na projekty Revitalizace areálu Plavecké haly Klíše Ústí nad Labem a Revitalizace uspořádání vnitřních a venkovních prostor budovy Městských lázní Ústí nad Labem. Žádosti o dotaci budou podány v rámci Národního plánu obnovy 3. výzvy na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU.

Cílem projektu Revitalizace areálu Plavecké haly Klíše Ústí nad Labem je projektová dokumentace na úpravy saunového a fitness provozu, občerstvení a šaten, koncového obratiště atd. Předpokládaná výše požadované dotace 1 400 000 Kč.

V rámci projektu Revitalizace uspořádání vnitřních a venkovních prostor budovy Městských lázní Ústí nad Labem budou zpracovány projektové dokumentace na úpravu saunového provozu, úpravu šaten a sprch, instalace venkovního výtahu atd.

Žadatelem dotace u obou projektů jsou Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Předpokládaná výše požadované dotace 500 000 Kč.

Dotace bude poskytnuta ex post.