TISKOVÁ ZPRÁVA

2.5.2024

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 29. 4. 2024

 

2. Aplikace pro komunikaci s občany – výběr dodavatele

Rada města pověřila společnost Metropolnet přípravou veřejné zakázky na pořízení aplikace pro komunikaci s občany v uceleném řešení pro magistrát města a všechny městské obvody. S výsledky výběrového řízení rada města souhlasila a uložila společnosti Metropolnet zajistit všechny nezbytné kroky pro dokončení procesu veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy s nejvýhodnějším dodavatelem pro zakázku Aplikace pro komunikaci s občany, kterým se stala společnosti MUNIPOLIS, s.r.o.

Takto poskytovaná aplikace umožní její centrální technickou správu zajištěnou Metropolnetem sjednotit komunikační kanály města vůči občanům do jedné platformy. Magistrát města a jednotlivé městské obvody budou mít vlastní profily v nové grafické podobě a budou využívat jednotlivé části aplikace, jako jsou například upozornění na události či havárie dle bydliště, kalendář akcí města, odkazy na utilitární webové stránky, hlasování v participativních rozpočtech a mnoho dalších.

 

7. Smlouva s GP k technickému zajištění platební brány

Uzavření smlouvy se společností Global Payments s. r. o. schválila rada města. Předmětem této smlouvy je zavedení platební brány, prostřednictvím které budou moci občané či jiné subjekty provádět úhrady ve prospěch města. Technickou stránku fungování platební brány bude zajišťovat společnost Global Payments s. r. o. ve spolupráci s Metropolnetem a. s. Vybraná společnost jako jediná uměla nakonfigurovat jednu platební bránu pro více bankovních účtu a má zkušenosti se státní správou. Za předpokladu přijaté platby ve výši 200 000 Kč za rok, by město zaplatilo společnosti Global Payments přibližně 11 000 Kč.

 

17. Výpůjčka části pozemku – pumptrack Střížovický vrch

Rada schválila záměr výpůjčky části pozemku č.p. 1918/1 v katastrálním území Ústí nad Labem spolku Za rozvoj terénní cyklistiky TMBWork, z. s, který projevil zájem o zajištění provozu a základní údržbu areálu pumptracku. Spolek v oblasti provozuje  už jednu singletrailovou trasu a druhá je ve výstavbě. Spolku bude vypůjčena část pozemku s tím, že nebude omezena možnost využívat areál veřejností.

 

21. Jezero Milada – dopravní obslužnost

Radní schválili zajištění dopravní obslužnosti k jezeru Milada prostřednictvím smluvní dopravy, kterou poskytne Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. Dopravní obslužnost bude zajištěna od pátku 28. 6. 2024 do neděle 1. 9. 2024. „Sezónní linka“ bude jezdit v období letních prázdnin vždy v pátek, sobotu a neděli v rozsahu 10 cest tam a zpět denně v předem stanovených časech. Maximální cena smluvního plnění je 454 105, 50 Kč s DPH.

 

34. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o.

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 1 800 000 Kč pro Kulturní středisko na akci Ústecké Vánoce 2024, které budou ve znamení komunity, důraz bude kladen na lokální umění a výrobky. Pondělky zůstanou bez kulturního programu. Úterý, středy a čtvrtky budou vyhrazeny prezentaci zájmových spolků, mateřských a základních škol. Každý pátek se uskuteční koncerty lokálních kapel a interpretů. Sobotní a nedělní programy budou reflektovat finanční možnosti akce, přičemž nabídnou kombinaci pěveckých sborů, orchestrů a kapel ze ZUŠ, místních interpretů s českými menšími hudebníky a divadly. V roce 2023 dominovala tmavě zelená barva. Letos bude hlavní barvou světle modrá doplněná o červené nápisy. Finální verzi programu předloží Kulturní středisko do 31. října 2024, rozpočet akce do 30. listopadu 2024. 

 

35. Rozvoj neveřejných sítí na území statutárního města Ústí nad Labem – podání žádosti o dotaci

Radní schválili realizaci projektu Rozvoj neveřejných sítí na území statutárního města Ústí nad Labem, na který současně město žádá o dotaci v rámci výzvy IROP vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj – Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy. Ústí nad Labem v úzké spolupráci se společností Metropolnet, a. s., připravují projekt na rozšíření vlastní neveřejné sítě, která nyní propojuje Magistrát města Ústí nad Labem, úřady městských obvodů, archiv města a všech městských organizací.

Tento projekt rozšíří neveřejnou síť o relevantní příspěvkové organizace města (zejména MŠ, ZŠ a domovy pro seniory). Projekt je v souladu se schválenou strategií. Celkem by v rámci rozšíření vlastní neveřejné sítě mělo dojít k připojení více než 40 bodů a tedy k prakticky kompletnímu datovému propojení všech městských organizací. Smysl celé neveřejné sítě s ohledem na zájmy statutárního města Ústí nad Labem je primárně v poskytování centralizovaných služeb příspěvkovým a založeným  organizacím či složkám města, a to např. v oblastech poskytování konektivity či zajišťování kybernetické bezpečnosti. Současně rozšíření neveřejné sítě veřejné správy podpoří projekty 5G v kapacitě infrastrukturní sítě.

Předpokládaný harmonogram projektu:

  • přípravná fáze – od října 2023 do dubna 2025,
  • realizační fáze – od dubna 2025 do prosince 2027,
  • provozní fáze – od roku 2028 do roku 2032

Celkové předpokládané výdaje na projekt jsou ve výši 74 000 000 Kč.

 

40. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 6 543 850 Kč. Jedná se o peníze, které město obdrželo od Ministerstva školství v rámci výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Cílem výzvy je posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Dále pak zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace a celkového well-beingu. Finanční prostředky využijí dvě školy – ZŠ Anežky České (2 543 847 Kč) a ZŠ Školní náměstí (4 000 000 Kč).