TISKOVÁ ZPRÁVA

11.4.2019

Rady města Ústí nad Labem 8. 4. 2019

1. Město zapůjčí občanům další kompostéry a vermikompostéry

Město Ústí nad Labem je úspěšné při získání podpory projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ z Operačního programu životní prostředí 2014-2020, který žádost schválil. Odhadované náklady projektu jsou vyčísleny přibližně na jeden milion korun. Peníze budou použity k nákupu 200 kompostérů, 100 vermikompostérů Kč a žížal. Rada města schválila částku jeden milion korun na předfinancování celého projektu.

 

10. Ministerstvo obrany přispělo na opravu pomníků obětem první světové války

Ministerstvo obrany ČR zaslalo statutárnímu městu Ústí nad Labem 50 000 Kč, které jsou určeny na akci „Ústí nad Labem – oprava pomníku obětem 1. světové války“.

Pomník obětem první světové války se nachází v městské části Skorotice, mezi ulicemi Kostelní a Ve Svahu. Předpokládaná cena celé rekonstrukce pomníku činí 470 000 Kč. Rekonstrukce začala koncem měsíce března a skončí nejpozději koncem května.

 

11. Rada schválila dotaci pro Ústeckou freeridovou organizaci

Komise mládeže a sportu doporučila radě přidělení mimořádné dotace 30 000 Kč pro Ústeckou freeridovou organizaci na reprezentaci města. Podpora je určená pro Simonu Jirkovou, závodnici ve sjezdu horských kol, která získala například titul vicemistryně ČR a obsadila 2. místo ve Světovém poháru v disciplíně fourcross a mnoho dalších.

 

12. Roztleskávačky město také podpořilo

Rada města schválila další finanční podporu 21 000 Kč, tentokráte se jedná o podporu Nely Kováčové, členky sportovního klubu BASTA CHEERLEADERS v Ústí nad Labem, která bude se na základě celorepublikového konkurzu účastnit Mistrovství světa cheerleaders v Orlandu (USA).

 

13. Rada města převedla peníze na rekonstrukci dvou základních škol

Rada města převedla 4 921 000 Kč na předfinancování projektů na základní škole Stříbrnická, kde dojde k rekonstrukce fyzikálně-chemické učebny. Postupně dojde k opravě podlahových krytin, osvětlení, rozvodů energií, dále k pořízení nového školního nábytku a učebny budou vybaveny potřebným vybavením pro výuku (např. speciální fyzikální a laboratorní pomůcky). Tento projekt by měl být financován v rámci výzvy MMR - Infrastruktura základních škol.

Předfinancována bude i komplexní rekonstrukce v prostorách Základní školy Vinařská, kde projdou rekonstrukcí učebny přírodních věd pro výuku fyziky, chemie a biologie v celkové hodnotě 3 975 000 Kč. Tento projekt by měl být financován v rámci výzvy MMR - Infrastruktura základních škol.

 

14. Příspěvkové organizace města získaly dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo dotaci na projekt „Simulační hra“, který je na podporu demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce.  Rada města přijatou částku 64 770 Kč převedla Domu dětí a mládeže.

Činoherní studio obdrželo z rozpočtu Ústeckého kraje dotaci ve výši 1 200 000 Kč na zajištění odpovídající kvalitativní a kvantitativní nabídky divadelní tvorby. Část této sumy poslouží k prezentování divadla a jeho repertoáru v jiných částech kraje v rámci hostování.

Zapojení dotace z MŠMT na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání provedla rada města převodem přijatých částek v celkové hodnotě 3 652 680 Kč. Finance byly převedeny Základní škole Školní náměstí, Základní škole Pod Vodojemem, Mateřské škole Písnička a Mateřské škole 5. května.

 

15. Peníze pro ZŠ Hluboká a MŠ 5. května

Základní škola Hluboká dostala od rady města 80 000 Kč na podporu důstojného zajištění oslav k 100. výročí založení školy, které proběhne 14. 9. 2019. Jedná se o finanční prostředky, hudební produkci, doprovodný program pro děti a občerstvení.

Mateřská škola 5. května obdrží finanční prostředky 60 000 Kč na likvidaci škod, které vznikly v důsledku havárie vodovodního potrubí a následného vytopení školy.

 

Informace z Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj

Rada města byla informována o doporučení komise pro územní plánování a urbánní rozvoj. Komise doporučila, aby město zabývalo záměrem rekonstrukce a rozšíření železničního tělesa v úseku Hlavní nádraží – OC Forum, dále záměrem oboustranné rekonstrukce chodníku v Pařížské ulici a námětem řešení prostoru mezi Grandem a objektem Policie České republiky. Rada pověřila Evu Fialovou, aby prověřila jednotlivá doporučení a o závěrech informovala vedení města.

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

                          www: www.usti-nad-labem.cz