TISKOVÁ ZPRÁVA

21.8.2019

Rady města Ústí nad Labem 19. 8. 2019

Město rozdělí téměř 5 milionů na projekty, které navrhli Ústečané

V rámci tzv. „participačního rozpočtu“, kdy město přijímá projektové záměry od občanů, budou realizovány projekty za 4,2 mil. korun. Do veřejné výzvy participativního rozpočtu bylo přihlášeno 23 návrhů projektů. Celkem 21 projektových návrhů postoupilo do elektronického hlasování, které proběhlo ve dnech 11. 2. – 28. 2. 2019, veřejnost podpořila celkem 16 projektových návrhů. Schváleno k realizaci jich bylo zatím dvanáct o ostatních se dále jedná.

Všechny projektové návrhy byly dále posouzeny odbornou komisí. V informačním centru za přítomnosti zástupců vedení města představili pracovníci odboru strategického rozvoje celý projekt a některé projektové záměry předložili veřejnosti sami předkladatelé. Nejvíce hlasů z řad veřejnosti dostal projekt vyhlídky na Mariánské skále. Z participativního rozpočtu bude hrazena projektová studie. Dále budou revitalizovány např. Vrchlického sady (park i dětské hřiště), rekonstruovány některé chodníky, vybudovány vyhlídkové altány v Neštěmicích a na Střekově.  Postaven bude přístřešek pro společenské a kulturní akce v Sebuzíně, doplněno dětské hřiště v Brné a vybudováno veřejné grilovací místo na Severní Terase.

Rada města schválila realizaci projektových návrhů v hodnotě 4,1 mil. korun na akce:

a)        Vybudování parkovacích míst v ulici Hilbertova                   350.000,- Kč

b)        Oprava chodníku MŠ Vaňov                                                  350.000,- Kč

c)        Úprava a zpevnění komunikace ve Skoroticích                     350.000,- Kč

d)        Zatraktivnění parku Mánesovy sady                                      350.000,- Kč

e)        Veřejné grilovací místo – Sektorové centrum                        350.000,- Kč

f)        Vyhlídka na Mariánské skále                                                 350.000,- Kč

g)        Vybudování vyhlídkového altánu v Krásném Březně           350.000,- Kč

h)        Rozšíření mobiliáře dětského hřiště Brná                              350.000,- Kč

i)         Přístřešek pro společenské aktivity v Sebuzíně                     350.000,- Kč

j)         Vyhlídka na kopci na Střekově                                              350.000,- Kč

k)        Vrchlického sady - úprava                                                      350.000,- Kč

l)         Renovace dětského hřiště Vrchlického sady                          350.000,- Kč 

 

Město chce převzít osm zničených garáží

Město dostalo nabídku na převod polorozbořené garáže v k. ú. Ústí nad Labem na pozemku p. č. 351/2 o výměře 20 m2 a to formou darování. Majitelka nemovitosti nabídla městu bezúplatný převod, důvodem je nevyužití garáže, která byla několikrát vykradena a postupně byla zloději zdevastována. A protože jsou v této lokalitě dvě řady zdevastovaných a nevyužívaných garáží, projednal odbor dopravy a majetku převod zbylých garáží v garážovém dvoře do majetku města. Osloveni byli vlastníci nemovitostí v garážovém dvoře s nabídkou na převod jejich nemovitostí do vlastnictví města formou darování. Zájem o darování nemovitostí v garážovém dvoře potvrdilo ze 13 oslovených 8 majitelů garáží (350/3. 350/7, 350/9, 350/10, 351/4, 351/5, 351/6,351/7.

V případě, že zastupitelstvo tento převod schválí, budou moci být zdevastované garáže strženy, celý prostor by byl uklizen.

 

Rohy uhynulého nosorožce budou v ústeckém muzeu

Rada města řešila v návaznosti na nedávný úhyn nosorožce, jak naložit s významným artefaktem, kterým jsou rohy. Jelikož se jedná o artefakt vysoce chráněného druhu zvířete, nelze s ním nakládat za úplatu a jeho pohyb podléhá zákonem stanoveným podmínkám. Radní proto souhlasili s bezúplatným převodem rohů nosorožce z majetku Zoologické zahrady Ústí nad Labem na Muzeum města Ústí nad Labem. Dojde tak k protokolárnímu předání rohů dle platné legislativy. Zoo požádá úřad Ústeckého kraje o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností pro účely vystavení exempláře bez možnosti prodeje. Muzeum zajistí náležité zabezpečení.

 

Rozpočet na úklid doplněn o 3,960 mil. korun, 350 tis. korun na grilovací místo

Radní schválili doplnění prostředků na úklid města. Částka 1,65 mil. korun tak byla z finanční rezervy převedena ve prospěch čištění chodníků a vozovek. Další 2,310 mil. korun je doplněno na zimní údržbu dle reálného využití prostředků v zimním období.

Současně radní schválili 350 tisíc korun z investiční rezervy na vybudování grilovacího místa na Střekově.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz