TISKOVÁ ZPRÁVA

28.6.2018

Rady města Ústí nad Labem 27. 6. 2018

Ústí získalo dotaci na Kalendárium k příležitosti oslav 100. výročí státnosti

Město získalo dotaci na projekt „Kalendárium města Ústí nad Labem (1918)“. Ministerstvo kultury ČR poskytlo z vyhlášeného výběrového dotačního řízení v rámci programu „Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výroční roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)“ 39.000 korun. Projekt „Kalendárium“ má celkové náklady 57.000 korun. Spoluprací městského archivu a Muzea města Ústí nad Labem vzniká publikace o průběhu roku 1918 na Ústecku. Přehledný text kalendária bude doprovázen reprodukcemi jedinečného souboru fotografií, které dokládají každodenní život na Ústecku v roce 1918. Náklad by měl být 2 000 kusů. Cílem projektu je připomenout a přiblížit veřejnosti období vzniku a existence prvního samostatného československého státu (1918–1938) a jeho kulturu a posílit pocit hrdosti a sounáležitosti občanů s městem prostřednictvím událostí a osobností s ním spojených.

 

Město získalo dotaci na Schichtovu epopej

Město získalo v rámci programu Ministerstva kultury ČR „Kulturní aktivity – Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) v roce 2018“ dotaci 74 tisíc korun. Rada města finance zapojila do rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Dotace bude použita na úhradu nákladů výstavy „Schichtova epopej“, která se uskuteční 27. 11. 2018 – 31. 3. 2019 v Muzeu města Ústí nad Labem.“ Výstava, která je součástí oslav vzniku ČSR v Ústí nad Labem, představí jedinečný soubor obrazů s historickými náměty z českých dějin, který nechal zhotovit významný českoněmecký podnikatel Georg Sichcht jako součást propagace své firmy ve 20. letech 20. století. Reprodukce těchto obrazů byly šířeny ve formě pohlednic nebo školních obrazů po celém Československu. Dílo reprezentuje snahu o přijetí nové republiky i mezi tehdejšími německojazyčnými obyvateli republiky. Soubor nebyl dosud nikdy uceleně prezentován. Současně bude vydán katalog k výstavě.

 

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem za milion korun

Informaci o připravovaných aktivitách připravovaných k oslavám 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem v roce 2018 vzali na vědomí radní města a schválili využití finančních prostředků ve výši 1 mil. korun na realizaci a úhradu nákladů spojených s aktivitami k oslavám 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem v roce 2018 pořádanými statutárním městem Ústí nad Labem.

           hlavní připomenutí tohoto významného výročí bude směřováno na 11. 12. 2018 a v rámci předvánočního programu bude zařazen i jeden den v prvorepublikovém duchu – dobová kuchyně, medvědář, soutěže pro děti, panoptikum, staročeská kapela atp.;

          Schichtova epopej - 27. 11. - 31. 3. 2019, výstava jedinečného cyklu obrazů s motivy významných událostí českých dějin, které byly namalovány ve 20. letech 20. století na zakázku ústecké firmy Schicht; vznikne i obsáhlý katalog k výstavě

          ve spolupráci s Akademií věd ČR se připravuje venkovní panelová výstava „Republika Československá 1918-1939“, kdy budou na sedmi oboustranných panelech představovány nejvýznamnější milníky Československé republiky, Mírové náměstí, 29. 10. – 27. 11. 2018;

          v Severočeském divadle je připravována premiéra Smetanovy opery Libuše, 28. 9. (předpremiéra), 12. 10. (premiéra), připraveny jsou i 3 reprízy, titulní roli zazpívá Eva Urbanová, kostýmy vytvoří Jozef Jelínek (oba oceněni Thálií);

          novoroční ohňostroj na Střekovském nábřeží 1. 1. 2019 by měl být připraven na hudbu českých hudebních skladatelů a laděn především do národních barev (v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele);

          Kalendárium „Ústí nad Labem v roce 1918“, publikace mapující celý rok 1918 den po dni, vydává Archiv města Ústí nad Labem;

          Komiks „Ústečané ve velké válce“,

          umístění několika pamětních desek – jedná se o tři pamětní desky, které budou zhotoveny ve spolupráci s Muzeem města, deska ústeckého rodáka Jaroslava Brodského (politický vězeň) bude umístěna na budově ZŠ Brná, deska dalšího rodáka generála Jaroslava Klemeše (bojovník proti nacismu) bude umístěna v zeleni kolem kaple sv. Anny v Brné, třetí deska bude umístěna na budově v Hrnčířské ulici (Čedok) – zde v prosinci 1918 vzniklo první velitelství Československé armády.

Rada města zároveň schválila podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na oslavy 100. výročí vzniku ČR v Ústí nad Labem ve výši 203.000 Kč.

 

Finanční podpora města na Dny evropského dědictví 2018 

Rada města schválila poskytnutí finančního daru z oddělení cestovního ruchu určeného na doprovodný program k akci „Dny evropského dědictví 2018“, které jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Konají se každoročně v měsíci září a otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Akce rozšiřuje a zvyšuje všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Ke Dnům evropského dědictví se město Ústí nad Labem připojí již po třiadvacáté. Ústečané a návštěvníci města si budou moci od 8. do 16. září 2018 prohlédnout na 30 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné. Registrují se objekty, které mají zájem se Dnů evropského dědictví zúčastnit a nabízí se jim i možnost využít finančního daru na doprovodný program, výjimečně na průvodcovskou činnost (této možnosti využilo 22 objektů v celkové částce 104 700 Kč.

Podpořeni městem byli:

-          Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ústí nad Labem na doprovodný program v Chrámu apoštola Pavla ve výši 2 500 Kč

-          Náboženská obec Církve československé husitské v Ústí nad Labem na doprovodný program v Chrámu apoštola Pavla ve výši 2 500 Kč

-          Církvická kulturní společnost na doprovodný program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích ve výši 5 tis. Kč

-          Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem na doprovodný program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem ve výši 5 tis. Kč

-          Česká dominikánská provincie na program v kostele sv. Vojtěch ve výši 5 tis. Kč

-          Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem na doprovodný program v Kostele sv. Floriána ve výši 5 tis. Kč

-          Národní památkový ústav, ÚPS v Praze na doprovodný program na Státním zámku Velké Březno ve výši 5 tis. Kč

-          Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem na doprovodný program na zámku Krásné Březno ve výši 5 tis. Kč

-          Muzeum ČSLO Valtířov na doprovodný program v areálu Muzea Československého opevnění ve Valtířově ve výši 5 tis. Kč

-          Na doprovodný program v areálu Muzea lehkého opevnění vz. 36 v Hostovicích ve výši 4700 Kč

-          NET.W, z.s., na doprovodný program v areálu Ústeckého podzemí – Muzea civilní obrany ve výši 5 tis. Kč

-          ČESKÝ ROZHLAS, na doprovodný program v palácové vile Carla Friedricha Wolfruma ve výši 5 tis. Kč

-          Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem na doprovodný program v Palácové vile Hanse Weinmanna ve výši 5 tis. Kč

-          Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost na doprovodný program ve správní budově Spolku pro chemickou a hutní výrobu ve výši 5 tis. Kč

-          Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum na doprovodný program v areálu původní správní budovy Spolchemie ve výši 5 tis. Kč

-          Na doprovodný program na zámku Trmice ve výši 5 tis. Kč

-          Zubrnická museální železnice na doprovodný program v Parní vodárně Střekov ve výši 5 tis. Kč

-          Zubrnická museální železnice, z.s. (IČ 44552700), na doprovodný program v Železničním muzeu Zubrnice ve výši 5 tis. Kč

Radní zároveň schválili rozpočtové opatření výši 20 tis. Kč pro městské organizace, které se také k akci k akci „Dny evropského dědictví 2018“ zapojují.

-          Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.                      5 tis. Kč

-          Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.               5 tis. Kč

-          Městské služby Ústí nad Labem, p. o.                    10 tis. Kč

 

Rozpočtové opatření na rekonstrukci budovy MmÚ – přepážkové centrum

Rada města schválila přesun 5 milionů korun z investiční rezervy odboru investic a územního plánování na první etapu rekonstrukce budovy magistrátu – přepážkové centrum. Ve schváleném rozpočtu bylo na celou akci přiděleno 30 mil. Kč. Aby bylo možné zahájit přípravu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a samotnou výstavbu ve vazbě na finanční pokrytí akce, bylo nutné stavbu nově rozdělit na etapy.

První etapa bude zahrnovat:

Rekonstrukce interiérů

IT vybavení

Nábytek – vestavěný nábytek

Nábytek – volný nábytek

V současné době je projektová dokumentace před dokončením a je zahájeno stavební řízení.

 

Druhá etapa: Rotační kartotéky, pojízdné regály a trezory

Třetí etapa: Stavební úpravy obvodových stěn „nové časti“ budovy MmÚ

Náklady na druhou a třetí etapu budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2019.

 

 Na odstranění černé skládky vyčleněny 3 miliony korun

Rada města schválila rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 3 mil. Kč. Jedná se o finanční prostředky na úklid černé skládky na pozemcích p.č. 347/1 a 347/2 v k. ú. Ústí nad Labem. Na pozemcích dochází mnoho let k nelegálnímu odkládání odpadu. Hlavními původci tohoto stavu jsou nájemníci přilehlých bytových domů, kteří se svého odpadu zbavují vyhazováním z oken.  Odbor životního prostředí se opakovaně snažil o doručení výzvy k úklidu majiteli pozemku, avšak bez úspěchu. S doručením nebyla úspěšná ani Policie ČR, ani Městská policie Praha, které jsme žádali o součinnost a pomoc s doručením. Město tak reagovalo na požadavky občanů z Předlic, kdy sami Romové po mnoha letech dokázali zorganizovat své lidi k úklidu skládky, která je hygienickým nebezpečím a lokalitou s největším výskytem žloutenky. Tito občané pod vedením Jana Cibríka, člena komise prevence kriminality, jsou první a jediní, kteří skutečně začali něco dělat. Město poskytlo kontejnery na úklid stejně jako v jiných případech, kdy se do úklidu zapojili samotní občané, například při akci Ukliďme Česko. Tento mimořádný případ obrovské černé skládky ve městě byl odstrašujícím příkladem pro návštěvy vládních, krajských i náhodných představitelů. Bohužel změna stavu nenastala žádná, město si opět muselo sáhnout do vlastních zdrojů, aby byla odstraněna další případná rizika. Současně město podá na kraj a ministerstvo životního prostředí žádost o dotaci na ekologickou zátěž. Samozřejmostí je následný pokus o vymáhání nákladů na vlastníkovi pozemku.

  

Cena za pronájem prostor Informačního střediska je snížena

Městu se podařilo zajistit dodatek smlouvy, kterým jsou změněny podmínky pro nájem nebytových prostor pro Informační středisko města Ústí nad Labem v budově Palác Zdar. Došlo ke snížení měsíčního nájemného z dosavadní částky 90.063,70 Kč na 85.338 Kč a dále zpřesňuje způsob úhrady nájemného i služeb s nájmem spojených, tedy dodávku elektrické energie, tepla a TUV. Výslovně je také sjednána možnost ukončení nájemního vztahu výpovědí, a to i bez uvedení důvodu, což v minulé smlouvě nebylo možné. Ta bylo uzavřena přímo 10 let bez možnosti výpovědi. Výpovědní lhůta byla nově nastavena na 12 měsíců počítaných od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

 

Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko

Rada města schválila veřejnou zakázku s hodnotou 4,132 mil. korun na nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem do objektu Domu kultury. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka židlí a stolů do velkého sálu, velkého a malého přísálí, do lóží a na balkón objektu Domu kultury Ústí nad Labem. Celkově se bude jednat o dodávku 148 stolů, 15 konferenčních stolků a 930 židlí. Vybavení sálů je dle sdělení ředitele střediska více než pět desítek let staré, samozřejmě tedy poškozené a velmi nereprezentativní. Dodání musí proběhnout nejpozději do 31. 10. 2018.

 

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“

Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky v hodnotě 8,5 mil. korun „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“, jejímž předmětem jsou stavební úpravy ve stávajícím bazénovém centru pro plavání kojenců a batolat včetně nové bazénové technologie a přístavby pro rozšíření hygienického zázemí bazénu a skladu venkovních hraček. Součástí jsou i úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, šaten pro rodiče s dětmi a hlavního vstupu do bazénové části křídla „C“ s možností jízdy s dětským kočárkem (nová rampa se schodištěm). Podrobný technický popis předmětu plnění a návrh postupu výstavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace. Samotné těleso bazénu bude osazeno nerezovou vanou. Stavba bude provedena v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace a práce musí co nejméně omezit provoz jeslí v sousedních křídlech, jejich provoz nebude v průběhu stavebních prací přerušen. Zahájení by mělo být do 14 dnů od účinnosti smlouvy, předpoklad je tedy v září 2018, pokud bude vše dle zákonných lhůt a bude vybrán zhotovitel.

 

 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace Moskevská“ - výběr dodavatele

Podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce komunikace Moskevská“ rada města na základě doporučení hodnotící komise přidělila zájemci, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. společnosti TELKONT Teplice nabídkovou cenou ve výši 15.691.917,18 Kč bez DPH. A v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, bude zakázka přidělena dodavateli, který se umístil na druhém případně třetím místě v pořadí. Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce komunikace Moskevská v úseku Klíšská - Sadová a komunikace Prokopa Diviše. Stavba, která je díky veřejné zakázce o 2 miliony levnější, je rozdělena do čtyř etap. První začne letos v červenci, poslední má být hotova v říjnu 2019.

 

Rekonstrukce křižovatky Hrbovická x Tovární x Majakovského – smlouva o společném postupu s Ústeckým krajem

Uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Ústí nad Labem, Předlice – rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského schválila rada města. Společnou realizací stavby dojde ke zlepšení průjezdnosti křižovatky a zvýšení bezpečnosti snížením kolizních bodů v prostoru křižovatky. Součástí stavby je i zřízení cyklistických pruhů na daných komunikacích. Stavba tak navazuje na již zřízené cyklistické pruhy v ul. Tovární. Stavba současně přispěje ke zlepšení vzhledu daného prostoru, a to snížením zpevněných asfaltových ploch a zvýšením podílu zeleně. Celkové náklady stavby činí Kč 32.137.804 bez DPH, z toho podíl Statutárního města Ústí nad Labem na všech stavebních objektech činí Kč 16.184.

066 bez DPH, podíl Ústeckého kraje na všech stavebních objektech činí Kč 15.953.738 bez DPH.

 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018 

Rada města schválila poskytnutí dotací určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem.  Podpořen bude částkou 25.000 Kč „Koncert FKO v ústeckém Muzeu“, akce „ROCK PRO Mobilní hospic“ částkou 18.000 Kč,            SVADNET získá na akci oslavy k výročí 830 let Svádova 40.000 Kč. Podpořen bude „Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka“ částkou 40.000 Kč a    Spolek Severka dostane na „Pomůcky pro Hvězdíky“ 39.000 Kč. Dále jsou podpořeny:

-          Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky oblastní odbočka v Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Volnočasové aktivity Sjednocené organizace NS OO ÚL“ ve výši 8.160 Kč

 -          Mensa České republiky na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Logická olympiáda 2018 – Ústecký kraj“ ve výši 10.000 Kč

-          Nadační fond GAUDEAMUS na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XXVII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ ve výši 8.000 Kč

-          Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Účast starších žen na sletu ČOS 2018“ – úhrada ubytování ve výši 22.000 Kč

-          Na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na akci „WMG Penang Malaysia 2018“ úhrada cestovného a startovného ve výši 2 x 39.000 Kč

 

Dotace pro seniory ve výši 52.450 korun

Poskytnutí dotací určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem schválila rada města. Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace ÚL dostane na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Jarní rej, vánoční posezení, pražské divadlo vstupné a doprava“ 16.200 Kč. Místní organizace č. 1 Svazu tělesně postižených v ČR obdrží na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Návštěva Karlovy koruny Chlumec nad Cidlinou a hřebčína Hradišťko“ částku 13.770 Kč. Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace č. 6, získá na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ Praha – plavba lodí po Vltavě“ 14.800 Kč a pro Ústecký Arcus bylo na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Aktivizační pobyt Hnačov“ přiděleno 7.680 Kč.

 

Ples statutárního města Ústí nad Labem

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 800 000 korun. Prostředky jsou určeny na akci

„Ples statutárního města Ústí nad Labem – 2. ročník“. Ples se uskuteční dne 30. 11. 2018 v Kulturním domě Ústí nad Labem a zahájí tak tímto večerem nadcházející plesovou sezónu. Účinkovat zde budou např. BoomBand Jiřího Dvořáka a Hana Zagorová, Josef Laufer, Ondřej Ruml. Další umělci jsou v jednání. Akci bude realizovat Kulturní středisko města Ústí nad Labem a zajistí tak veškeré programové, technické a další potřebné záležitosti k uskutečnění celé této akce.

 

Dotace města do oblasti sportu

Rada města schválila poskytnutí dotace na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot pro TJ Skorotice na opravu hrací plochy fotbalového hřiště“ ve výši 30.000 Kč. Dále byla schválena dotace jako plošná podpora sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností pro TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton na akci GRAND PRIX A U17 – Ústí nad Labem ve výši 34.000 Kč. Rada také rozhodla o poskytnutí dotace na oblast sportu – Mimořádné žádosti nad rámec -  pro Horský spolek Adolfov na Údržbu běžeckých stop na Adolfově – nákup zimního skútru ve výši 28.000 Kč a pro Say no To Racism Mongaguá Ústí nad Labem – grassroots  na aktivity ve vyloučené lokalitě ve výši 49.700 Kč.

 

Pět milionů na šatny fotbalového stadionu Neštěmice

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým převedla 5 milionů z volných zdrojů na rekonstrukci objektu šaten v areálu fotbalového stadionu Neštěmice, který je téměř v havarijním stavu. Prostředky budou převedeny na základě žádosti Městských služeb, které mají na akci zpracovanou projektovou dokumentaci. Jedná se zejména o rekonstrukci prostoru šaten a sociálního zázemí pro fotbalisty, rekonstrukci vzduchotechniky, zdravotnické instalace, elektroinstalace, nového mobiliáře, fasády a kanalizace.

 

Příspěvek na mzdy pedagogů ve vyloučené lokalitě

Rada města vzala na vědomí informaci o zařazení Základní školy a Základní umělecké školy Husova od 1. 9. 2018 do pilotního programu “Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách a schválila poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 402.000 Kč této základní škole na pokrytí mzdových nákladů od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

Do pilotního projektu byla škola přiřazena ke dvěma stávajícím ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz