Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum Předmět žádosti Odbor
13. 6. 2024 Proč byla udělena tak směšně nízká a tudíž jakýkoliv výchovný efekt postrádající sankce?OPA
7. 6. 2024 Sdělení o vyřízení přestupku 105066/2024OPA
3. 6. 2024 Informace o existenci pohledávek a případných smluvních vztahů
Příloha 1.pdf
Příloha 2.pdf
FO
23. 5. 2024 Vyhovění žádosti - zaslání usnesení o odložení
Usnesení o odložení I..pdf
Usnesení o odložení II. .pdf
OPA
22. 5. 2024 informace - povolení RDOÚPSŘ
22. 5. 2024 Poskytnutí informací k povolení ke sjezdu, k.ú. Sebuzín
Příloha 1 - obsah spisu - anonymizováno.pdf
ODM
21. 5. 2024 poskytnutí kopií všech úkonů v souvislosti se sp.č. 47082/2024 (popř.sp.č.165554/2024)
0429_001.pdf
0426_001.pdf
OÚPSŘ
20. 5. 2024 poskytnutí kopií listin doručených vlastníkům p.p.č. 150 a 152 k.ú. Vítov u Velkého Března
kopie výzvy.pdf
OÚPSŘ
19. 5. 2024 Žádost o poskytnutí informace, ke kolika dopravním přestupkům (překročení nejvyšší dovolené rychlostOPA
16. 5. 2024 Žádost o rozhodnutí OPA
14. 5. 2024 Žádost o poskytnutí informace - biologické posouzení Singletrail Střížovický vrch
Střížovický vrch - §67.pdf
OŽP
7. 5. 2024 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2024/000058OŽP
6. 5. 2024 Odpověď žadateli - samostatná působnost č. 106/2024/000057OMOSRI
3. 5. 2024 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Kopie faktury.pdf
MP
29. 4. 2024 Žádost o poskytnutí informace týkající se přestupků podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.OŽP
25. 4. 2024 Soupis oznámených přestupků z ChuderovaOPA
22. 4. 2024 Žádost o informace v oblasti sportu 2021 - 2023
2021_Celoroční_sportování_dětí_a_mládeže_do_21_let.pdf
2021_Soustředění_pobytové_a_příměstské_tábory.pdf
2022_Celoroční_sportování_dětí_a_mládeže_do_20_let.pdf
2023_Celoroční_sportování_dětí_a_mládeže_do_20_let.pdf
2023_Tradiční_kolektivní_a_individuální_sporty.pdf
OŠKS
22. 4. 2024 Soupis oznámených přestupků z ChuderovaOPA
10. 4. 2024 hala SLUNETA - akustický posudekOÚPSŘ
8. 4. 2024 žádost o spis č. 171743/2021
příloha č.1.pdf
OÚPSŘ
2. 4. 2024 Informace k vypouštění odpadních vod z kanalizačních systémů nezakončených v ČOV.
Rozhodnutí.pdf
OŽP
2. 4. 2024 Přehled vydaných povolení - za období 1.1.2024-31.3.2024
příloha č.1 - Q.1.2024.docx
OÚPSŘ
20. 3. 2024 poskytnutí kopie dokumentů týkajících se pozemku p.č.139/3, 150, 152 k.ú. Vítov u Velkého Března
protokol.pdf
OÚPSŘ
17. 3. 2024 Využitelnost systému ochrany oznamovatelů
Žádost o informace 106_1999 formulář.xlsx
KT
17. 3. 2024 dopravní značení - ul. SportovníODM
15. 3. 2024 Poskytnutí dokumentů ke spisu "Vodovodní přípojka na pozemku p.č. 904/1, 904/7 k.ú. Skorotice u Ústí
vodovodní přípojka - dokumenty.pdf
OÚPSŘ
15. 3. 2024 reklamní panely na p.p.č. 3150/1, 3196/1 v k.ú. Střekov a p.p.č. 1118/1 v k.ú. Svádov OÚPSŘ
14. 3. 2024 Informace o umístění park. stání u polyfunkčního obj. na p. č. 2644/1, 4262/2 a 4263/3 k.ú.Ústí n.L.OÚPSŘ
14. 3. 2024 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2024/000037OÚPSŘ
11. 3. 2024 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2024/000030
Příloha 1 - Kopie návrhu ke stanovení OOP - INSKY z. Signál.pdf
Příloha 2 - Kopie žádosti o uzavírku silnice č. III-25847 v k.ú. Velké Březno.pdf
Příloha 3 - Souhlasy obcí k uzavírce silnice č. III-25847 v k.ú. Velké Březno.pdf
ODM
5. 3. 2024 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověďMP
4. 3. 2024 Způsob využití p.p.č. 2644/1, 4262/2 a 4263/3 v k.ú. Ústí nad Labem
106_1.pdf
OÚPSŘ
2. 3. 2024 informace o reklamě na pozemku parc. č. 3150/1, k.ú. StřekovOÚPSŘ
27. 2. 2024 Úhyn ptáků nebo jiných zvířatMP
21. 2. 2024  Poskytnutí informace přechod Slavíčkova, HvězdaODM
21. 2. 2024 Informace ve věci objízdné trasy - uzavírka silnice č. III/25847
DIO_PCR.pdf
ODM
21. 2. 2024 Odpověď žadateli - samostatná působnost č. 106/2024/000025OMOSRI
21. 2. 2024 Přechod pro chodce, ul. U Nádraží, ÚL
PÚ - 327398 - DZ most Dr. E. Beneše - k.ú. Ústí n.L. - SÚS.pdf
ODM
20. 2. 2024 Neposkytnutí rozhodnutí o uzavírce silnice č. III/25847ODM
3. 2. 2024 Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutíODM
31. 1. 2024 Informace o pozemcích dotčených řízením o odstranění stavbyOÚPSŘ
30. 1. 2024 Existence křižovatky u obj. Vinařská 16 a Vinařská 14ODM
28. 1. 2024 Přestupky elektrokoloběžek, elektrokol a osobního přepravníku se samovyvažovacím zařízením OPA
25. 1. 2024 přehled povolení - IV/2024
Příloha č. 1.docx
OÚPSŘ
24. 1. 2024 Žádost o doplnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Příloha č. 1.pdf
Příloha č. 2.pdf
příloha č. 3.pdf
ODM
18. 1. 2024 Informace o stavbě pro reklamu na pozemku parc.č.4306/188 k.ú. Ústí nad LabemOÚPSŘ
13. 1. 2024 Žádost o informace poskytnutí rozhodnutí na LED obrazovku
LED obrazovka.pdf
OÚPSŘ
12. 1. 2024 Zaslání relevantní dokumentace k stavbě
příloha 1.pdf
příloha 2.pdf
příloha 3.pdf
ODM
8. 1. 2024 odběratel energií město + příspěvkové organizaceODM
5. 1. 2024 Žádost o zpřístupnění informací dle zákona 106/1999 Sb. §17 odst.2 (19.10. nácvik)
slozeni pov komise.pdf
zapis z PK 3.10.2023.pdf
OŽP
4. 1. 2024 Informace o stavbách fotovoltaických výroben elektřiny o výkonu 5MW a víceOÚPSŘ
1. 1. 2024 investiční plány pro rok 2024OMOSRI
1. 1. 2024 Informace z povolení od 1.10. do 31.12.2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby
příloha č.1.docx
OÚPSŘ
28. 12. 2023 Informace o podaných žádostech na dotace v oblasti kultury a volnočasových aktivit pro rok 2024.OŠKS
26. 12. 2023 Přestupky v dopravě zaznamenané automatizovaným technickým prostředkem za rok 2022OPA
21. 12. 2023 Informace o telefonní ústředně.OHS
20. 12. 2023 Kdo konkrétně jmenovitě způsobil městu Ústí nad Labem škoduKT
18. 12. 2023 Na Kopečku - odpovědnost za údržbu a opravuODM
7. 12. 2023 Kontrolování parkování - dolní StřekovODM
6. 12. 2023 Způsob využití komunikace na p.p.č. 3241/201, k.ú. StřekovODM
27. 11. 2023 Veřejná zakázka Skorotice spojovací chodníkODM
18. 11. 2023 exekuční příkazy na mzdyKT
16. 11. 2023 Informace o počtu provedených kontrol MP a udělených pokutách v dopravě.MP
16. 11. 2023 Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění pozemku pod dopravní stavbou (silnice II. a III. třídy)OÚPSŘ
15. 11. 2023 Poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí
Anonymizované rozhodnutí.pdf
OPA
14. 11. 2023 Poskytnutí informací o městském kamerovém systému.MP
7. 11. 2023 Informace k objektům na p.p.č. 68/1, 68/2 a 68/3 v k.ú. SvádovOÚPSŘ
6. 11. 2023 Poskytnutí anonymizovaného rozhodnutíOPA
3. 11. 2023 Odpověď žadateli - samostatná působnost č. 106/2023/000051
69197_2023.pdf
301638_2023.pdf
332582_2023.pdf
OÚPSŘ
31. 10. 2023 Počet bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení včetně výše nájemnéhoODM
12. 10. 2023 Žádost o vyhotovení kopií listin týkajících se výstavby BDOÚPSŘ
12. 10. 2023 Žádost o vyhotovení kopií listin týkajících se výstavby BD
Rozhodnutí.pdf
OÚPSŘ
11. 10. 2023 Poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí
Rozhodnutí - A .pdf
Rozhodnutí - rychlost.pdf
OPA
2. 10. 2023 informace z rozhodnutí v období 01.07 - 30.09.2023
příloha č.1.docx
OÚPSŘ
25. 9. 2023 Předložení směrnice tajemníka č. 3/2021KT
20. 9. 2023 Možnost pronájmu, příp. odkupu pozemků p. č. 2581/1 a 2593 v k. ú. ÚLODM
6. 9. 2023 Odpověď žadateli - přenesená působnost č. 106/2023/000042
Příloha č.1_spis č. 75260_2023.pdf
Příloha č.2_spis č. MDC_54067_2022.pdf
OÚPSŘ
21. 8. 2023 informace - 11 staveb pro reklamuOÚPSŘ
12. 8. 2023 Statistika na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Rozhodnutí 1.pdf
Rozhodnutí 2.pdf
KT
6. 8. 2023 Poskytnutí kopie vyjádření k žádosti č.j. KUUK/029701/2023 ze dne 15.2.2023.
Příloha č.1.pdf
OÚPSŘ
5. 8. 2023 Portfolio městských obchodních společností
Přehled majetkových účastí města.xlsx
KT
15. 7. 2023 Informace, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyššímOÚPSŘ
13. 7. 2023 Využití p.p.č. 211 v k. ú. Stradov u ChabařovicOÚPSŘ
12. 7. 2023 informace k řízením a kopie rozhodnutí k odstranění staveb od 1.10.2022
příloha č. 1.pdf
příloha č. 2 (12.7.2023).xls
OÚPSŘ
10. 7. 2023 Rabasova - invadidní stáníODM
4. 7. 2023 přehled vydaných rozhodnutí od 01.4.2023 do 30.06.2023
Příloha č. 1.docx
OÚPSŘ
3. 7. 2023 žádost o vydání kopie KS objektu SO 02 ubytovací zázemí sport. areálu Sluneta
106 - příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
22. 6. 2023 Poskytnutí informace o využití novely zákona o pomoci v hmotné nouzi při vymáhání pokut za přestupkyOPA
22. 6. 2023 Žádost o poskytnutí informací k nákupu nemovitosti na pozemku p.č. 2520/37 k. ú. Ústí nad LabemODM
8. 6. 2023 Informace o whistleblowingu
Příloha k odpovědi.pdf
KT
30. 5. 2023 odtah vozidla
Rozhodnutí a protokol.pdf
osvědčení.jpg
KT
22. 5. 2023 Poskytnutí textu rozhodnutí dle zákona 106/1999 - ODM MMÚ - předzahrádka Resslova 1754/3, Ústí n.L.
Předzahr. Resslovka 2022 - Souhlas PČR.pdf
Předzahr. Resslovka 2022 - Souhlas správce kom..pdf
Předzahr. Resslovka 2023 - Souhlas PČR.pdf
Předzahr. Resslovka 2023 - Souhlas správce kom..pdf
ODM
16. 5. 2023 informace o vypořádání změn stavby Multifunkční sportovní haly Sluneta oproti původní PD
příloha č.1.pdf
OÚPSŘ
22. 4. 2023 Informace k vedení správního řízení ve věci přestupku provozovatele vozidla dle z.č.361/2000 Sb.OPA
12. 4. 2023 Žádost o informace BLOK 004ODM
12. 4. 2023 Informace týkající se pozemku parc. č. 2520/37 v k. ú. Ústí nad LabemOÚPSŘ
11. 4. 2023 Memorandum k výstavbě zóny zaměřené na lehký průmysl v oblasti Předlic
Předlice Memorandum.pdf
C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE M 1_1000.pdf
KT
4. 4. 2023 Informace z povolení od 1.1. do 31.3.2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby
Přehled.docx
OÚPSŘ
3. 4. 2023  Informace o finančních a ekonomických aspektech parkovacích domů
příloha k odpovědi.pdf
KT
3. 4. 2023 Informace ke stavbě "Multifunkční sportovníeli - přenesená působnost č. 106/2023/000025
příloha č.1.pdf
OÚPSŘ
3. 4. 2023 Žádost o kopie dokumentů vydaných k uvedené nemovitosti a přilehlým parcelámKT
27. 3. 2023 Příjmy z parkovného za rok 2022ODM
16. 3. 2023 Informace k placenému parkování a parkovacích automatechODM
8. 3. 2023 informace o dokončení stavby č.p. 716 na pozemku parc.č. 701 k.ú. Ústí nad Labem
příloha č. 1.pdf
OÚPSŘ
3. 3. 2023 Informace související s kauzou ROP SeverozápadOMOSRI
2. 3. 2023 Seznam investičních projektů na r. 2023 a 2024KT
2. 3. 2023 Dotaz na TPZOVMP
27. 2. 2023 Žádost o odůvodnění vyžádání si informací o osobě v registru obyvatel ze strany spr. orgánuOPA
22. 2. 2023 Dodání tištěného informačního měsíčníku "Ústecké noviny"KP
20. 2. 2023 Vydané dokumenty týkající se pozemku parc. č. 2520/37 v k. ú. Ústí nad Labem od 29.7.2022
4133_001.pdf
OÚPSŘ
15. 2. 2023 Dokumenty týkající se odstranění stávajícího objektu č. 37, ÚL - Střekov
Odstranění Střekov - příloha č. 1.pdf
Odstranění Střekov - příloha č. 2.pdf
OÚPSŘ
11. 2. 2023 Informace o stavebním řízení v k.ú. Velké BřeznoODM
24. 1. 2023 Jaký byl příjem ze závorových parkovišť, které město a nebo městské společnosti provozují, za roky 2ODM
24. 1. 2023 Poplatek za komunální odpad (platba)FO
8. 1. 2023 Odpověď žadateli - samostatná působnost č. 106/2023/000005
Platy a odměny ředitelů ZŠ v roce 2022.pdf
Platy a odměny ředitelů MŠ v roce 2022.pdf
OMOSRI
6. 1. 2023 Podpora občanům z Ukrajiny
přílohač. 1 - seznam položek.xlsx
příloha č. 2 - doklady.pdf
příloha č. 3 - hlasování.pdf
KT
4. 1. 2023 žádost o poskytnutí investičních plánůOMOSRI
3. 1. 2023 Informace z rozhodnutí od 1.10.2022 - 31.12.2022
přehled.docx
OÚPSŘ
19. 12. 2022 Informace k poskytnutým ÚPI k p.p.č. 140/1 a 140/4 v k. ú. Vítov u Velkého Března
Příloha č. 1_a.pdf
Příloha č. 2_a.pdf
OÚPSŘ
19. 12. 2022 Žádost o poskytnutí Směrnice o zadávání veřejných zakázekPO