OZV č. 10/2003 (vyvěšena 12.12.2003, účinná 1.1.2004)


M ě s t o   Ú s t í   n a d   L a b e m

 

Obecně závazná vyhláška
č. 10/2003

 

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 47/1997

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se usneslo dne 11. 12. 2003 vydat dle §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků, obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 47/1997, o vymezení místních komunikací k placenému stání motorových vozidel.

 

Článek 1
Zrušovací ustanovení

1.      Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 47/1997 , o vymezení místních komunikací k placenému stání motorových vozidel, ze dne 1. 6. 1997.

 

Článek 2
Závěrečná ustanovení

1.      Tato vyhláška nabývá účinnosti a platnosti v souladu s ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dnem 1. 1. 2004.

 

 

                    Mgr. Petr Gandalovič, v. r.,                                              Ing. Miroslav Harciník, v. r.,
                        primátor města                                                                náměstek primátora