Den s odpady zahájí obrovskou kampaň

Den s odpady zahájí obrovskou kampaň
23.9.2016
Přijďte 24. září na Kostelní náměstí, kde bude od 10 hodin do 16 hodin akce Den s odpady, která odstartuje kampaň s názvem „Směsný není směšný – Třiďme lépe“.

Zdravé město Ústí nad Labem tak spustí kampaň zaměřenou na podporu třídění odpadů ve městě. Jejím hlavním cílem je uvědomit si, že nás každodenně obklopují výrobky z recyklovaného materiálu, aniž bychom si to uvědomovali, a běžně je každý den potkáváme a používáme. „Tento fakt nás ve spolupráci s odborem životního prostředí přivedl k myšlence, že je potřeba recyklaci odpadů více podpořit a společně jsme vymysleli víceletou kampaň na třídění odpadů, která bude cílená do prostředí Ústí nad Labem,“ popsala nápad ekoložka a realizátorka kampaně Eva Fialová.

Prvním krokem celé kampaně je jednotící symbol, který je pracovně nazvaný jako „barevný kříž“ a který se postupně bude objevovat v různých svých modifikacích ve městě. Jeho autorem jsou Christian Gold a Oleg Zářecký, studenti Fakulty užitého umění a designu UJEP. Jejich návrh byl čistý, graficky jednoduchý, snadno zapamatovatelný a hlavně variabilní pro jakýkoli druh recyklovatelného odpadu.

„Během naší vzdělávací kampaně se můžete těšit na různá videa z prostředí Ústí nad Labem, výstavy, odborné i neodborné přednášky pro veřejnost, exkurze až po jednotný vzhled polepů nádob na odpady v našem městě,“ vysvětlila ekoložka Eva Fialová. „Pevně věřím, že až jednou půjdete po ústecké ulici a na některém z recyklovaných předmětů – na lavičce nebo na odpadkových koších uvidíte tento symbol, tak nás společně všechny zahřeje u srdce to vědomí, že víme, proč právě vy i já třídíme a nestydíme se za to. A za to vám všem patří velký dík,“ doplnila primátorka města Vera Nechybová.

Přijměte tedy pozvání na Den s odpady, kde můžete získat tablet, kompostér nebo dětské popelářské auto.

Christian Gold a Oleg Zářecký, autoři barevného kříže, při instalaci svého díla.

 

Den s odpady

Stále si myslíte, že třídění odpadu nemá smysl?

Přijďte se přesvědčit o opaku. Město Ústí nad Labem společně
s Projektem Zdravé město pro Vás připravilo akci s názvem
Den s odpady.

Přijďte 24. 9. 2016 v čase od 10.00 do 16.00
na Kostelní náměstí (u OC Forum).

Těšit se můžete na den plný her a soutěží s tématem třídění
a recyklace odpadů, dále na vědomostní soutěže pro děti i dospělé
a v neposlední řadě zábavné atrakce.

Na závěr akce proběhne slosování o zajímavé ceny:
1. cena - tablet
2. cena - kompostér
3. cena - dětské popelářské auto
Součástí akce bude výstava svozové techniky.

Partnery akce jsou EKOKOM, SUEZ Využití zdrojů a.s., AVE Ústí nad Labem s.r.o., ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP, ECOBAT

Těšíme se na vás!