Testování na infekci HIV a žloutenku

Testování na infekci HIV a žloutenku
25.11.2019
Do Evropského testovacího týdne se opět zapojil Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Až do 29. listopadu je možné nechat se otestovat na infekci HIV a žloutenky typů B a C.

 

„Otevřeno má všech devatenáct HIV/AIDS poraden v devíti krajích,” informovala MUDr. Daniela Fránová, která poradny HIV/AIDS na zdravotním ústavu vede. „Testování samozřejmě probíhá po celý rok, ale právě Evropský testovací týden a následující Světový den AIDS je dobrou příležitostí, jak testování připomenout,” doplnila.

Samotné testování je jednoduchý a krátký proces, zájemce o test se v ordinaci zdrží asi patnáct minut.

„Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog,“ připomněla lékařka.

Včasná diagnostika má zásadní význam pro účinnou léčbu. Ta může zajistit srovnatelnou kvalitu života HIV pozitivních osob jako u osob neinfikovaných, zároveň zabraňuje dalšímu šíření nemoci. To je v České republice na vzestupu. V letošním roce k datu 30. září 2019 přibylo 181 nově diagnostikovaných HIV pozitivních, což je o necelou dvacítku více než za stejné období v loňském roce.

V Ústí nad Labem probíhá testování v poradně v ulici Na Kabátě (u Masarykovy nemocnice).

Testování na HIV a žloutenku