Výsledky výzvy z fondu primátora

Komisi prevence kriminality bylo adresováno celkem 16 projektů a žádostí o dotaci z fondu primátora. Z výzvy byl vyřazen jeden projekt, který nesplňoval podmínku, aby oprávněným uchazečem o příspěvek byla ZŠ či MŠ realizující svojí činnost na území města Ústí nad Labem. Patnáct projektů, z toho devět podaných základními školami a šest z mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem, posuzovali a vyhodnocovali členové KPK. Ti nakonec odhlasovali, že každý z projektů bude podpořen finanční částkou 15 000 Kč.