Archiv

Vítejte na stránkách věnovaných prevenci kriminality ve městě Ústí nad Labem. Ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty Vás prostřednictvím těchto stránek chceme informovat o dění a projektech města Ústí nad Labem v oblasti prevence kriminality.

ARCHIV INFORMACÍ Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

|29. 04. 2010 | Projekt "Informování občanů v MHD"

Komise prevence kriminality ve městě Ústí nad Labem ve spolupráci s Městským obvodem Ústí nad Labem – Neštěmice, Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a Policií České Republiky realizuje projekt „Informování občanů v MHD“.
Kapesní krádeže jsou pro některé spoluobčany bohužel stále více se rozšiřujícím způsobem, jak si „bez práce“ obstarat finanční obnos. Tato trestná činnost se nejlépe páchá tam, kde je velký počet lidí v malém prostoru. MHD je tak naprosto ideálním prostředím.
V současné době využívá MHD na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice stále větší procento obyvatel. Proto zde vznikl záměr k upozorňování na možnost kapesních krádeží využít MHD a preventivně tak působit na občany, kteří MHD využívají.
Vizuální vjemy patří mezi to nejspolehlivější, čeho si lidé všímají. Proto polepení obou boků prvního trolejbusu varovnými nápisy povede každého občana k tomu, že si okamžitě riziko uvědomí a preventivně si po své kabelce či tašce sáhne. Preventivní varování o hrozbě možnosti kapesní krádeže ho bude provázet po celou dobu jízdy. Toto okamžité připomenutí těsně před nastoupením do trolejbusu a následně uvnitř je zcela určitě tou nejlepší obranou a prevencí před touto trestnou činností.
Jedná se o komplexní řešení této formy kriminality spojené s krádežemi osobních věcí v prostředcích MHD (situační prevence). Fáze projektu jsou následující:


1. fáze - realizace polepu trolejbusu s názvem „Nedávejte kapsářům šanci“.
2. fáze - Preventivně informační skupina PČR vytvořila letáky o velikosti A3, které upozorňují občany a zároveň informují o tom, jak se nestát obětí kapsáře.
3. fáze - vytvořena preventivní znělka do MHD, která po konzultaci s DP zní mezi vytipovanými zastávkami.

V budoucnosti by bylo vhodné tuto prevenci, která se setkala s velmi pozitivní odezvou u veřejnosti, rozšířit do všech trolejbusů a autobusů MHD. O tomto probíhají další jednání.

 

|28. 04. 2010 | Projekty schválené v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2010

Město Ústí nad Labem obdrželo v minulých dnech Rozhodnutí MV ČR - Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na rok 2010. Komise rozhodla na svém zasedání o tom, že v letošním roce podpoří 4 projekty. Na tyto schválené projekty činí poskytovaná dotace celkem 895 000,- Kč. Jedná se o projekty: Rozšíření MKDS Severní Terasa, Instalace bezpečnostních cyklostojanů, Senioři a dospělí zdravotně postižení v bezpečí, Cesta z ghetta - preventivní aktivity pro děti a mládež

 

|28. 03. 2010 | Komise prevence kriminality informuje

Komise prevence kriminality ve spolupráci s Policií České Republiky informuje občany o postupech v různých životních situacích, které je mohou potkat. Pro zvládnutí těchto rizikových situací a jejich prevenci vydala PČR tyto informativní a doporučující zprávy:

1/ PODVODY

Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást. Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji. Zazvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.

 

2/ VÝMĚNA ZÁMKU

V posledním období se objevilo opět několik případů podvodů a zneužití zejména důvěřivosti seniorů. Postup je stále stejný. U vstupních dveří bytu zazvoní muž oblečený do montérek s brašnou přes rameno. Naučená řeč vypadá následovně: “Ve vašem domě bylo v poslední době vykradeno několik bytů. Proto vám nabízím instalaci nové bezpečnostní cylindrické vložky do vašich vstupních dveří.“ Senior a nejenom on se většinou k výměně zámku rozhodne. Montér vymění původní cylindrickou vložku za novou, v některých případech dokonce za certifikovanou vložku s příslušnou bezpečnostní třídou. Protože se však nejedná o zámečníka, namontovaný výrobek není funkční nebo je funkční pouze částečně. Jiným trikem může být, že neznámí “zámečníci“ nabízejí důvěřivým občanům pod záminkou levné instalace vložky zámku do vstupních bezpečnostních dveří u bytu zcela opačnou službu. Namísto původní vložky sem namontují jinou nekvalitní vložku a ještě se snaží obyvatele bytu přesvědčit, že jim dali velkou slevu.

Jak mají občané při podobné nabídce postupovat?
- žádat předložení průkazky odkud zámečníci jsou, včetně jejich jmen a příjmení
- žádat o předložení koncesní listiny za provádějící firmu. Zde si zejména zkontrolujte zda je firmy oprávněna provádět montáž bezpečnostních zařízení.
-a žádat předložení patřičného certifikátu pro nabízený výrobek

 

3/ NESTAŇTE SE OBĚTÍ PŘEPADENÍ

Dodržujte určité zásady bezpečného chování a nevystavujte se tak případnému nebezpečí nebo se mu alespoň pokuste předejít. Pokus se však do nějaké krizové situace již dostanete, v první řadě myslete na to, že žádný Váš majetek (peněženka, mobilní telefon, šperky, auto apod.) nestojí za to, abyste kvůli němu riskovali život.
Zde je pár rad jak předejít riziku přepadení:
- vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
- po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
- při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým koho neznáte. Raději si počkejte na výtah prázdný.
- nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota pomocníka, může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás přinejmenším okradl.

A když už se staneme obětí přepadení nebo znásilnění, co máme udělat?
- bez zbytečného váhání ihned zalarmujte Policii ČR a zavolejte na linku 158 (čím dříve, tím je větší šance na dopadení pachatele)
-dobře si útočníka prohlédnout, co má na sobě a zda má nějaké znamení (jizva, vousy, kulhání, přízvuk atd). Tento popis je pro policisty velice důležitý
- vyčkejte na příjezd policistů na místě, nechoďte se umýt a převléknout (snažte se, co nejmíň znehodnotit stopy, které násilník zanechal) v případě, že jste byla napadena doma, tak neuklízejte.
- hlavně si tuto událost nenechávejte pro sebe, policisté Vám s ohledem na Váš psychický stav pomohou tento nepříjemný zážitek překonat, předají Vám důležité kontakty na organizace, kde Vám pomohou se s tímto zážitkem vyrovnat. A hlavně zabráníte tím případně tomu, že se další žena nestane pachatelovou obětí.

- nonstop linka BKB 257 317 110

 

|12. 02. 2010 | Městský program prevence kriminality 2010

Město Ústí nad Labem se i v letošním roce účastní Městského programu prevence kriminality. Žádost, která byla podána na MV ČR obsahuje celkem 11 projektů v celkové hodnotě 2.472.574,- Kč, přičemž požadovaná výše dotace z této částky je 1.971.735,- Kč. O schválení jednotlivých projektů bude rozhodovat Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů.

č. Název projektu ISPROFIN Celkové náklady Podíl obce Požadovaná dotace
1. Rozšíření MKDS Severní Terasa Ano 1 099 758,00 219 758,00 880 000,00
2. Instalace bezpečnostních cyklostojanů Ne 141 426,00 30 571,00 110 855,00
3. Zabezpečení chat Ne 390 000,00 78 000,00 312 000,00
4. Senioři a dospělí zdravotně postižení v bezpečí Ne 35 400,00 7 080,00 28 320,00
5. Osvětlení temných míst Ano 180 000,00 36 000,00 144 000,00
6. Spoty - bezpečnost ve městě Ne 150 000,00 30 000,00 120 000,00
7. Besedy se seniory Ne 75 000,00 15 000,00 60 000,00
8. Nákup a distribuce reflexních samolepek a nášivek Ne 27 750,00 5 550,00 22 200,00
9. Můžeš! - Rozvoj sociálních kompetencí učňovské mládeže Ne 116 200,00 28 600,00 87 600,00
10. Cesta z ghetta - preventivní aktivity pro děti a mládež Ne 159 940,00 30 780,00 129 160,00
11. Prevence šikany na školách Ne 97 100,00 19 500,00 77 600,00
Suma celkem 2 472 574,00 500 839,00 1 971 735,00

 

| 19. 10. 2009 | Ocenění národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2009

Evropská cena prevence kriminality (dále jen ECPA – European Crime Prevention Award), kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality, každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma.

V letošním roce je ústředním tématem soutěžních projektů Prevence kriminality a viktimizace mezi dětmi a mladistvými. Současné a budoucí výzvy – škola, kyberprostor a rekrutování do kriminálních skupin“.

Vítězný evropský projekt bude v rámci konference Evropské sítě prevence kriminality (dále jen EUCPN – European Crime Prevention Network) v prosinci 2009 ve Švédsku vyhlášen a oceněn finančním darem v hodnotě 20.000,- EUR.

Každá členská země může do soutěže ECPA nominovat jeden projekt. Hlavními kritérii ocenění projektů jsou především nové přístupy, spolupráce více subjektů a účinnost v praxi.
Stejně jako v minulých letech uspořádala Česká republika vnitrostátní dvoukolový výběr nominací na tuto cenu.
V březnu letošního roku byli vyzváni manažeři prevence krajských úřadů a ředitelství krajských policií k předložení projektů do národního kola ECPA. Ke stanovenému termínu obdržel odbor prevence kriminality MV 9 projektů.
Projekty hodnotili odborníci na problematiku kriminality mládeže – zástupci z řad Policie ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Probační a mediační služby, Linky bezpečí a čtyři zástupci odboru prevence kriminality MV. Komise se usnesla na následujícím umístění projektů:

1. projekt č.7 „GhettOut – trenažér životních zkušeností“ (KÚ Plzeňského kraje)
Cílem projektu „GhettOut - trenažér životních strategií“ je ovlivnit děti staršího školního věku tak, aby na základě předaných informací byly schopné předcházet situacím, které by mohly zapříčinit nebo prohloubit jejich sociální propad. Jako nástroj k dosažení tohoto cíle slouží počítačová hra GhettOut, která simuluje sociální realitu života na okraji společnosti. Hra obsahuje prvky z oblasti užívání návykových látek, zadlužování, problematiky bydlení apod. Stěžejním momentem je rozhodování mezi legálními a nelegálními činnostmi, které mohou být krátkodobě výhodnější. Hráči budou muset zvolit takovou životní strategii, která je dovede k úspěšnému cíli – získání nového bydlení během 1 roku.


2. projekt č.5 „Dětská cena prevence kriminality“ (Magistrát hl.m. Prahy)
„Dětská cena prevence kriminality“(DCPK) je koncipována jako preventivní vzdělávací projekt, jehož součástí je vyhlášení soutěže školní mládeže. Cílovou skupinou jsou kolektivy 8. ročníků ZŠ. Odborníci postupně provedou diagnostiku třídního kolektivu a na základě analýzy zjištěných skutečností proběhne přednáška

s besedou k problematice posilování právního vědomí a trestní odpovědnosti. Současně probíhají na ZŠ aktivity směřující ke zvýšení úrovně znalostí pedagogů. Pod vedením konzultantů-pedagogů třídní kolektiv navrhne a zrealizuje „Mini-projekt“, jehož cílem je maximální snížení rizik souvisejících se zjištěnými problémy ve třídě. Ke zvýšení atraktivity a sledovanosti vstoupí do průběhu soutěže „ambasadoři“ pro jednotlivé školy (herci, rappeři, zpěváci např. Orion, Indy, Aneta Langerová). Průběh „Mini-projektu“ mapují kolektivy různými formami (písemně, fotografií, videozáznamy aj.) a dětský „Pohled na problémy kolem sebe“ prezentují ve školních prostorách, na www stránkách školy a na www stránkách DCPK. Odborná komise i veřejnost bude v určitém období hodnotit „Mini-projekty“ a ocení ty, které nejvíce přispějí ke snížení rizik souvisejících s dětskou kriminalitou, zaujmou novým přístupem nebo nejvíce osloví širokou veřejnost. Slavnostní vyhlášení nominací a předání hlavních cen proběhne na „Mezinárodní konferenci k prevenci dětské kriminality“, která se uskuteční 19. listopadu 2009 v Praze.

3. projekt č.1 „E-bezpečí“ (KÚ Olomouckého kraje)
V roce 2008 vznikl preventivní, výzkumný a intervenční projekt a také internetový portál E-bezpečí (www.e-bezpeci.cz). Tento projekt se zaměřuje na nebezpečné jevy, jako jsou kyberšikana, kyberstalking, cyber grooming, hoaxing a spaming a další jevy.
Spočívá ve výzkumné i osvětové činnosti, spolupracuje se školami z celé České republiky. Základním úkolem projektu je informovat učitele, rodiče a děti o těchto fenoménech, zkoumat danou problematiku (přímo na školách a pomocí on-line průzkumů), pomoci vytvořit pravidla, která by omezovala výskyt těchto jevů v české společnosti, podpořit prevenci před těmito jevy a jednoduše díky včasné informovanosti snížit riziko spojené s těmito jevy.

Všechny tři nejlepší projekty Národního kola prevence kriminality za rok 2009 budou oceněny odborem prevence kriminality MV na slavnostním předání cen.

Vítězný projekt „PC hra GhettOut – trenažér životních strategií“ Společnosti Tady a teď, nominovaný KÚ Plzeňského kraje spolu s Krajským ředitelstvím policie Západočeského kraje, bude reprezentovat Českou republiku v soutěži o Evropskou cenu prevence kriminality, která se bude konat 9. - 11. prosince 2009 ve Stockholmu.

 

| 6. 8. 2009 | Primátor na kontrole ubytovny Purkyňova

Primátor města Jan Kubata se dnes společně s pracovníky KHS, PČR, Cizinecké policie, Městské policie a stavebního odboru magistrátu zúčastnil kontroly ubytovny v Purkyňově ulici na Střekově. Zaměřil se zejména na plnění opatření, která vzešla z jednání Pracovní skupiny Akčního centra Předlice s provozovatelem této ubytovny.

Po prohlídce ubytovny vyslovil potěšení nad realizací dosavadních opatření ze strany provozovatele střekovské ubytovny v oblasti hygieny a bezpečnosti. Dle příslibu došlo ze strany provozovatele ke zdokonalení ostrahy ubytovny a k zavedení průkazné elektronické evidence ubytovaných osob a návštěv. Byla zde instalována bezpečnostní kamera monitorující vchod a zadní část budovy. Tento dohledový systém bude dále rozšiřován a jeho výstupy budou k dispozici PČR a Městské policii pro potřeby případného dohledání pachatelů přestupků v blízkosti ubytovny. Ke zlepšení došlo i v oblasti hygieny. Provozovatel plní požadavky KHS, vymaloval 1. patro ubytovny, přičemž postupně dojde k vymalování i dalších pater. S provozovatelem byl dohodnut další postup ohledně koordinace kroků, které budou v ubytovně dále prováděny s cílem dokončit všechny plánované změny a realizovat všechna opatření tak, aby byla uvnitř i vně ubytovny zajištěna maximální bezpečnost, hygiena, klid a pořádek.

22.01.2009 | Nový kamerový systém v Neštěmicích

Město Ústí nad Labem realizovalo v městské části Neštěmice v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2008 tři nové dohledové kamery. Nový kamerový systém v Neštěmicích již zaznamenal první úspěchy. Tři nové kamery hlídají frekventovaná místa. Dvě jsou v ulici Drážďanská, několik stovek metrů od sebe. Monitorují místa, kde se často pohybovaly skupiny vandalů a výtržníků. V obvodě je celkem devět kamer. Za nákup tří nových zaplatilo město Ústí nad Labem 1 250 000 korun, 840 000 činí dotace ministerstva vnitra. Od rozšíření kamerového systému v našem obvodě byly na jeho základě objasněny čtyři případy vloupání do trafik, řešeno několik přestupků na úseku veřejného pořádku a dopravy. Byly ztotožněny a za přestupek řešeny tři osoby, které odložily odpad mimo vyhrazené nádoby pro komunální odpad. Starostka Liana Wagnerová chce MKDS v Neštěmicích nadále rozšiřovat.

| 05.11.2008 | Memorandum o spolupráci

Město Ústí nad Labem podepsalo dne 6.10.2008 společně s Policií České republiky, Krajskou hygienickou stanicí a organizací Člověk v tísni "Memorandum o spolupráci".
Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci všech stran zúčastněných na memorandu při vytváření a realizaci komplexních strategií, při řešení konkrétních úkolů v oblasti sociálního začleňování, ochrany veřejného zdraví, prevence infekcí a drogových závislostí a provádění společné preventivní činnosti v rámci prevence kriminality a odstraňování sociálně patologických jevů na území města Ústí nad Labem. Spolupráce bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, společného postupu či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními předpisy. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie všech stran není tímto memorandem nijak dotčena. Toto memorandum je chápáno jako otevřený dokument, který navazuje na dosavadní činnost v této oblasti, kdy byl vytvořen systém aktivit opírající se o analytickou a vyhodnocovací činnost Policie České republiky a Městské policie Ústí nad Labem a na spolupráci jak se státními, tak i nestátními organizacemi působícími na území města. Memorandumnení koncipováno jako uzavřený neměnný dokument, ale naopak jako programová vize, která bude pružně reagovat na aktuální potřeby nebo možnosti města, na míru úspěšnosti jednotlivých projektů a akcí a zejména na potřeby a požadavky komunity, tedy obyvatel města.


| 07.07.2008 | Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách ve spolupráci s městem Ústí nad Labem zahajuje činnost Lokálního partnerství

Po zahajovací fázi činnosti Vládní Agentury se po jednáních s představiteli státní správy, místních samospráv, zástupci romské komunity, podnikatelské sféry, experty na romskou problematiku, zástupci ministerstev, neziskového sektoru, členů Rady vlády pro záležitosti romské komunity, zástupců Svazu měst a obcí a Asociace krajů rozbíhá činnost Lokálních partnerství ve 12 městech a mikroregionech v České republice, která byla vybrána pro pilotní fázi fungování Agentury. Cílem práce Agentury je podpořit tato města tak, aby byly vytvořeny podmínky pro zkvalitnění života obyvatel těchto lokalit, zastavit sociální propad deprivovaných městských částí a nastavit co nejefektivnější model čerpání finančních prostředků především z Evropských strukturálních fondů pro integraci romské komunity.

Agentura bude podporovat koordinaci aktivit v jednotlivých obcích a na úrovni centrální státní správy tak, aby se dostalo podpory samosprávám, zapojeným do pilotní fáze činnosti Agentury. „Ústí nad Labem je město, které podporuje rozvoj lokálního systému integrace v problematických zónách. Agentura podpoří tyto aktivity zajištěním koordinace v rámci Lokálního partnerství a zajištěním podpory ze strany lokálního konzultanta a další asistence odborníků v oblasti evropských strukturálních fondů a fundraisingu. Očekáváme rozvoj v oblasti projektů zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně vyloučených, zlepšení bezpečnosti, bydlení a vzdělávání,“ řekla k úvodnímu jednání ministryně MUDr. Džamila Stehlíková, která má v gesci sociální začleňování v romských lokalitách. „Je to okamžik, kdy přecházíme od slov k činům,“ dodala Stehlíková.

Lokální partnerství je strukturou, která spojuje různé partnery v rámci města – úřad, nestátní neziskové organizace, školy, úřad práce, bezpečnostní složky. Jak řekl Ing. Marek Podlaha, ředitel Agentury: „ Po předchozích jednáních v Ústí nad Labem je zřejmé, že připravenost spolupracovat s národní agenturou v oblasti integrace Romů v Ústí nad Labem je vysoká. Platný komunitní plán města obsahuje prvky, na kterých můžeme společně pracovat a tyto cíle komunitního plánu rozšířit. Zkušenosti z Ústí nad Labem i dalších měst chce Agentura přenášet do centrální politiky, která modeluje podmínky a nastavení legislativy i finančních toků. Další dobrou zprávou je, že oslovení partneři ve městě se na společné práci budou podílet.“
Cílem agentury je využít jedinečné příležitosti, kterou nové programovací období čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v příštích letech nabízí. Agentura pomůže samosprávám získávat prostředky na řešení problémů zejména z evropských fondů.


Cílem prvního setkání Lokálního partnerství je stanovit harmonogram práce do konce roku 2008, představit nabídku, se kterou Agentura přichází, a stanovit okruhy, kterým se bude práce Lokálního partnerství věnovat. „Spolupráci s Agenturou město Ústí nad Labem vítá, poskytne pro práci Lokálního partnerství logistickou podporu. Očekáváme, že Agentura pro sociální začleňování bude podporovat tvorbu lokálních strategií a zprostředkovávat na jejich naplňování prostředky. Nejbližším společným velkým projektem bude tvorba Integrovaného plánu rozvoje města v lokalitách Mojžíř a Předlice pro Integrovaný operační program, “ řekl primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata.

| 07.01.2008 | Ústí nad Labem se zapojí do "Městského programu prevence kriminality"
Město Ústí nad Labem svým přistoupením k Městskému programu prevence kriminality, vyhlášeným MVČR pro období let 2008 – 2011, získává v případě splnění všech kriterií možnost čerpat dotace Ministerstva vnitra ČR na projekty, které se budou zabývat řešením situační a sociální prevence na území města. Městský program prevence kriminality nahrazuje dosavadní program s názvem Partnerství, do kterého bylo město Ústí nad Labem v minulých letech aktivně zapojeno. Finanční spoluúčast města Ústí nad Labem na projektech, na které bude požadováno poskytnutí dotací, činí 20%.

| 01.04.2007 | Město Ústí nad Labem získalo dotace ve výši 1.412.000,- Kč
MVČR přidělilo v rámci programu prevence kriminality Partnerství 2007 městu Ústí nad Labem pro letošní rok na předložené projekty dotaci v celkové výši 1.412.000,- Kč. Podpořeny byly celkem čtyři projekty, všechny se budou realizovat v městské části Střekov. Jedná se především o projekt "Městského kamerového dohlížecího systému" - vybudování kamerového bodu vč. příslušenství s dotací ve výši 1.000.000,- Kč, dále o projekt "Osvětlení přechodů pro chodce" s dotací v celkové výši 315.000,- Kč, projekt "Informační cedulky pro řidiče" s dotací ve výši 52.000,- Kč a projekt "Informace občanům - letáky a radniční zpravodaj" s dotací ve výši 45.000,- Kč. V současné době probíhá realizace kroků nutných k získání přislíbených dotací, tzn. směřujících k vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na těchto projektech.


| 21.02.2007 | MVČR ukončilo závěrečné vyhodnocení projektu Partnerství za rok 2006
MVČR, odbor programového financování, vyrozuměl zástupce města Ústí nad Labem o ukončení závěrečného vyhodnocení akce, kterou město realizovalo v průběhu loňského roku pod č. 214 052 6085 s názvem "Městský kamerový systém". V rámci programu prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství 2006 město ve spolupráci s centrálním městským obvodem realizovalo instalaci dohledové kamery s příslušenstvím na Větruši. Projekt byl podpořen státní dotací ve výši 499.000,- Kč. MVČR ukončilo závěrečné vyhodnocení akce bez připomínek.


| 12.10.2006 | Město Ústí nad Labem zařazeno do programu Partnerství na rok 2007
Republikový výbor pro prevenci kriminality ("RVPPK") rozhodl na svém zasedání o zařazení obcí ČR do Programu prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství 2007. Nabízí se tak možnost ucházet se o přidělení státní účelové dotace na realizaci projektů, které mohou v Ústí nad Labem přispět k řešení bezpečnostních problémů vytipovaných Policií ČR. V nejbližší době budou probíhat jednání s pracovníky okresních středisek Preventivně informačních skupin Policie ČR. V Ústí nad Labem byly do programu vybrány lokality: Ústí n. L. - město, Střekov, Trmice a Neštěmice. Již nyní lze v rámci podmínek stanovených MVČR připravovat projekty k zařazení do programu. Termín pro zaslání Źádosti o přidělení státní účelové dotace je 10.ledna 2007.


| 31.7.2006 | Výzva k předkládání projektů pro dodatečné čerpání dotací z MV ČR
Na základě rozhodnutí Republikového výboru pro prevenci kriminality ze dne 29.6. 2006 bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na projekty Programu prevence kriminality na místní úrovni - PARTNERSTVÍ pro rok 2006 v oblasti neinvestičních dotací. Dodatečné výběrové řízení na přidělení státní účelové neinvestiční dotace je zaměřeno na projekty terciální sociální prevence pro mladistvé i dospělé osoby. Projekty je třeba předložit na Magistrát města Ústí nad Labem k rukám koordinátora prevence kriminality, III.patro, kancelář 310, a to v termínu do 20.8.2006. Pro bližší informace a konzultace volejte pracovníka Probační a mediační služby ČR, Mgr. Adamcovou, tel.: 475 232 612, zadamcova@pms.justice.cz, příp. koordinátora prevence kriminality (kontakt uveden níže).