Realizované projekty

REALIZOVANÝ PROJEKT:

„Informačně výstražné tabule k preventivní informovanosti občanů a návštěvníků“

 

Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa ve spolupráci s Preventivně informační skupinou Okresního ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem realizoval v rámci programu Partnerství 2005 situační projekt s názvem “Informačně výstražné tabule k preventivní informovanosti občanů a návštěvníků městské části Ústí nad Labem - Severní Terasa“. Tento projekt byl podpořen státní dotací ve výši 61 000,- Kč.

Cíl projektu a cílová skupina

Cílem projektu je ochrana majetku občanů – předcházení krádežím do motorových vozidel na parkovištích. Jde především o ovlivnění postojů řidičů a majitelů motorových vozidel k vyšší míře bezpečného chování ke svému majetku a v neposlední řadě informování o rizicích spojených s ponecháváním věcí na sedadlech aut. Viditelně odložené věci jsou jedním z nejčastějších objektů vloupání do motorových vozidel.

Cílovou skupinou projektu jsou občané a motorizovaní návštěvníci tohoto městského obvodu, zvláště nákupních center a jejich parkovišť. Důvod, proč byl realizován právě tento projekt, je nasnadě. V této lokalitě eviduje jak městská policie, tak Policie ČR vysoký nápad trestné činnosti v oblasti krádeží a vykrádání vozidel. Policie zde sice prováděla průběžnou mediální preventivní činnost, ale ta již bohužel nepřinášela uspokojivé výsledky.

Realizace

Koncem roku 2005 byla proto provedena instalace 62 informačních tabulí s textem: „Vaše auto není trezor!“ s doprovodným názorným zobrazením vozidla a nejčastěji odkládaných věcí. Tabule byly umístěny při vjezdech na parkoviště nákupních center, parkovišť v obytných zónách a na dalších místech vysokého soustředění parkujících vozidel. Zkušenosti s obdobnými projekty v jiných městech jsou velice dobré a lze předpokládat, že žádoucí efekt projektu se projeví i v této městské části. Hodnocení projektu bude následně prováděno porovnáváním statistických údajů nápadu trestné činnosti v oblasti krádeží motorových vozidel a věcí z nich dle údajů Policie ČR za srovnatelné období.