Zastupitelé se sejdou na svém dubnovém zasedání

Zastupitelé se sejdou na svém dubnovém zasedání
4.4.2017
Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem se sejde na svém letošním druhém jednání. Primátorka města Věra Nechybová jej svolala na středu 5. dubna. Schůze začíná v 10.00.

 

Podle návrhu programu by se zastupitelé měli mimo jiné zabývat obecně závaznou vyhláškou o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, informacemi o průběhu pořizování územního plánu, majetkoprávními záležitostmi a rozhodnou také o poskytnutí dotací v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit a sociálních služeb.

Jednání zastupitelstva je veřejné.