120. zasedání Rady Euroregionu Labe

120. zasedání Rady Euroregionu Labe
28.2.2012
Pod vedením předsedy Dobrovolného svazku obcí Euroregionu Labe Jana Řeřichy se sešli členové Rady EEL, aby projednali plán činnosti na rok 2012 a pracovali na přípravě 22. Sněmu.

EEL byl založen 24. června 1992. Tomuto zakládacímu aktu předcházely konstituce 2 komunálních sdružení. Na české straně byl původně založen „Klub Euroregionu Labe“(od r. 2002 Euroregion Labe) a na saské straně „Komunální společenství Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří e.V.“. Tímto se spojila města, obce, okresy Severních Čech a Saského Švýcarska a další části Dolního Polabí stejně jako Východního Krušnohoří, aby společně realizovali myšlenku porozumění, vzájemné spolupráce a přeshraničního rozvoje ve všech oblastech společenského života.

Zřízení EEL a jeho orgánů mělo za cíl jasně představit činnost a úkoly Euroregionu a zjednodušit regionální přeshraniční spolupráci. Tato spolupráce se zakládá na principech rovnoprávnosti při dodržení „Evropské rámcové dohody o přeshraniční spolupráci mezi územními správními celky“, která byla přijata roku 1980 Evropskou radou.

Během zakládající konference 24. června 1992 byly v Ústí nad Labem přijaty následující cíle a úkoly:

 1. Podpora spolupráce a rozvoje v těchto oblastech
  - regionální plánování
  - životní prostředí
  - podpora hospodářství a cestovního ruchu
  - výstavba infrastruktury
  - ochrana před živelnými pohromami a záchranářství
  - doprava
  - kultura, vzdělávání, sport, setkávání
  - zdravotnictví, sociální péče 
 2. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu
 3. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni vedoucí k integraci České republiky do Evropské unie (tento cíl byl již splněn)
 4. Podporovat všechny snahy a opatření na komunální úrovni.
 5. Zastupovat regionální zájmy na příslušných úřadech a institucí, jakož i podporovat aktivity v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci.

Od roku 1992 bylo na území EEL realizováno více jak 1000 projektů v celkové hodnotě více jako 170 milionů €. Z toho podpora Evropské unie činila 90 milionů €.

Rok 2012 je pro EEL velmi významným, protože v červnu oslavíme dvacet let trvání tohoto svazku. Za 20 let se udělalo v členských obcích na české i Německé straně mnoho práce. Společné projekty pomáhají rozvoji vztahů mezi obcemi a městy ČR a SRN. A to je jeden z hlavních úkolů tohoto svazku,“ řekl k významu ELL náměstek primátora a předseda svazku Jan Řeřicha.