200. výročí bitvy u Chlumce

200. výročí bitvy u Chlumce
2.9.2013
Před dvěma sty lety proběhla bitva u Chlumce mezi císařem Napoleonem a spojeneckým vojskem složeným z Rakušanů, Rusů a Prusů.

Pozvání na akci, kterou pořádal Ústecký kraj, přijali primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík, náměstkyně primátora Zuzana Kailová, radní města Josef Macík a Jan Eichler. Setkali se zde s mnoha dalšími hosty, velvyslanci a zástupci zahraničních diplomatických sborů v ČR, biskupem litoměřické diecéze, senátory a poslanci, primátory a starosty, rektorem univerzity a představiteli mnoha dalších organizací.

Vedení města se zúčastnilo vzpomínkového setkání u Jubilejního pomníku. Položením věnce si připomněli oběti bitvy a celých napoleonských válek. Po pietní akci následovalo přesunutí na místo rekonstrukce bitvy u Přestanova, kde hosté mohli sledovat ukázku bitvy.

„Události odehrávající se na bitevním poli u Chlumce se dotkly i města Ústí nad Labem. V předvečer dnešních oslav jsme si připomněli osobu dragouna Jordána a jako smrt při vyhánění napoleonských vojsk z města. Dnešní rekonstrukce bitvy a oslavy spojených s bitvou se staly důstojným uctěním obětí největšího válečného střetnutí v našem regionu,“ řekl k oslavám primátor města Vít Mandík.

V bitvě u Chlumce byla napoleonská vojska poražena. O několik měsíců později pak byl Napoleon definitivně poražen v bitvě u Lipska. Rekonstrukce bitvy se zúčastnila téměř tisícovka vojenských nadšenců z několika zemí, návštěvnost dosáhla desítek tisíc diváků.