60. výročí od popravy Františka Zajíčka

60. výročí od popravy Františka Zajíčka
7.7.2014
Setkání k připomenutí 60. výročí od úmrtí Františka Zajíčka se uskutečnilo u pamětní desky umístěné na západním nádraží v Ústí nad Labem.

Květiny k pamětní desce položili náměstek primátora Pavel Boček, starosta MO Severní Terasa Josef Macík, ředitel Muzea Ústí nad Labem Miroslav Král a další. Připojila se také vnučka Františka Zajíčka Irena Laurichová, kterou poté představitelé města přivítali na magistrátu.

„Je to náš příběh, příběh našeho města a lidí, kteří v něm žili. Dnes si připomínáme životní příběh ústeckého rodáka Františka Zajíčka. Jeho památka nám zůstala a je naším úkolem nezapomenout,“ řekl náměstek primátora Pavel Boček.

František Zajíček v Ústí nad Labem žil od svého narození v roce 1896. Od roku 1920 pracoval jako železničář, zároveň vstoupil do veřejného života jako aktivní člen tehdejší Československé strany národně socialistické. Již během nacistické okupace se v letech 1942 až 1945 zapojil do odboje na Pardubicku. Po válce se hned vrátil do Ústí nad Labem, aktivně pracoval v tehdejším ústeckém Okresním národním výboru.

Od nástupu komunistické strany k moci aktivně připravoval demonstrativní akce. V roce 1949 poškodil železniční trať, ale udělal to způsobem, který zabránil případnému ohrožení nevinných životů. Pomáhal uprchlým politickým vězňům, posílal zprávy o situaci v Československu do zahraničí. V roce 1953 byl František Zajíček zatčen a v politickém procesu o rok později odsouzen k trestu smrti a přesně před 60 lety, 7. července 1954, byl popraven.

V roce 1990 byl soudně rehabilitován a v roce 1993 se stal čestným občanem města Ústí nad Labem in memoriam.