Aktuální vývoj referenda o hazardu

Aktuální vývoj referenda o hazardu
18.9.2014
Vyjádření tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem k aktuálnímu vývoji referenda o hazardu.

Teprve dnes, 18. 9. 2014, město Ústí nad Labem obdrželo poštou rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem učiněné a vyhlášené v pondělí 15. 9. 2014. V tuto chvíli se Magistrát města Ústí nad Labem plně soustřeďuje na přípravu podkladů pro odeslání kasační stížnosti proti tomuto rozhodnutí krajského soudu.Město Ústí nad Labem již odeslalo tzv. blanketní kasační stížnost, ta byla odeslána již následující den po vynesení rozhodnutí krajského soudu a to bez ohledu na to, že písemné vyhotovení jsme obdrželi, jak je uvedeno výše, teprve dnes. V této blanketní kasační stížnosti je mimo napadení příslušného rozhodnutí krajského soudu uvedeno i to, aby Nejvyšší správní soud přiznal této kasační stížnosti odkladný účinek.

Současně bych se chtěl důrazně ohradit proti některým tvrzením o pochybení práce úředníků Magistrátu města Ústí nad Labem. Osmičlenný tým prošel všech více než deset tisíc podpisů. Rozhodnutí o tom, že ten či onen podpis nebude uznán a z jakého důvodu se tak stalo, bylo součástí každého podpisového archu, který byl i s vyznačením a popisem tohoto důvodu neuznání podpisu v originále předán krajskému soudu.

Považuji za nutné i objasnit, jakým způsobem se například postupovalo v případě odmítnutí podpisu pro nečitelnost. O tom, že příslušný podpis nebude uznán pro nečitelnost, nerozhodovala jedna osoba, ale toto rozhodnutí bylo učiněno teprve tehdy, pokud se na nečitelnosti shodl celý osmičlenný tým příslušných pracovníků Magistrátu města Ústí nad Labem. V případě duplicitních podpisů bylo postupováno tak, že všech více než deset tisíc podpisů a kontaktních údajů bylo přepsáno do elektronické podoby a s využitím běžných kancelářských aplikací navzájem porovnáno a duplicitní zjištění byla ještě kontrolována na příslušných originálech podpisových archů.

Věřím, že Nejvyšší správní soud vyhoví v plném rozsahu naší stížnosti.

Jiří Javorčák

Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem