Předvolební kampaň nabírá obrátky a opět zneužívá divadlo

Předvolební kampaň nabírá obrátky a opět zneužívá divadlo
2.9.2014
Předvolební kampaň nabírá obrátky a opět zneužívá divadlo.

 

Poté, co bývalí představitelé Činoherního divadla nevyužili nabídky města získat dotaci ve výši 12 milionů korun a přivedli tak tuto obecně prospěšnou společnost k likvidaci, následovala hysterická kampaň. Ta spolu s nevybíravými útoky zabránila zájemcům, kteří chtěli vytvořit nový soubor, aby se přihlásili do výběrového řízení na uměleckého šéfa nově zřízené příspěvkové organizace Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.

Vedení města se proto rozhodlo využít prázdnou divadelní budovu ve Varšavské ulici ke zřízení stálého divadla pro děti a mládež. Krajské město Ústí nad Labem nemá totiž na rozdíl od většiny srovnatelných měst specializované divadlo s tímto zaměřením. Děti jsou přitom nejvnímavější diváckou skupinou, u které je třeba již v tomto věku formovat vztah k divadlu a kultuře vůbec. Zároveň ve městě a v celém regionu výrazně chybí prostor a vhodné podmínky pro zkoušky a vystoupení amatérských uměleckých souborů navazujících na bohatou historii českého ochotnického divadla, pro vystoupení školních kolektivů a pro prezentaci výsledků pedagogické činnosti základních uměleckých škol.

Vedení města přivítalo vznik neziskové organizace „Amulet – divadlo pro děti a mládež, z.s.”, která nabídla, že se ujme úkolu provozovat tuto specializovanou scénu a ve své žádosti o podporu města uvádí:

„Cílem divadla je vytvořit s podporou města Ústí nad Labem ojedinělý prostor pro různé kulturní aktivity dětí se zřetelem na činorodost. Repertoár divadla bude zahrnovat všechny divadelní žánry, tedy zejména klasické divadlo, loutkové divadlo, černé divadlo, akrobatické a cirkusové divadlo, hudební divadlo a pantomimu. Program bude mít za cíl oslovit všechny věkové kategorie i rodiče. Nebude se vyhýbat ani experimentální tvorbě a moderním formám pohádkářství. Významné budou doprovodné aktivity pro celou rodinu. Zanedbatelné nebudou ani výchovné a vzdělávací prvky a programy a tvůrčí dílny. V programu divadla se uplatní rovněž poezie, tanec a hudební vystoupení včetně prezentace menšinových žánrů. Určeny budou pro děti a dospívající, ale zaujmou také dospělé diváky.

Náš koncept divadla pro děti a mládež navazuje také na více než třicetiletou tradici a úspěchy významného ústeckého divadelního souboru Mladá scéna zaměřeného po celou dlouhou dobu své existence právě na dětského diváka. Provoz divadla Amulet počítá s poskytnutím prostoru pro zkoušky a uměleckou tvorbu i pro vlastní představení tohoto tradičního souboru s cílem pracovat společně na jeho budoucí plné profesionalizaci.

Divadlo „Amulet – divadlo pro děti a mládež, z.s.“ bude usilovat o pozici významné regionální scény, kterou budou navštěvovat dětští diváci z celého Ústeckého kraje a kde se uplatní umělecké aktivity souborů, jednotlivců a kolektivů z regionu pocházejících. Máme zájem rozvíjet také přeshraniční spolupráci a využívat evropských programů, které podporují navazování kontaktů, odstraňování bariér a rozvíjení přátelství mezi dětmi a mládeží různých zemí.“

Zastupitelstvo města schválilo 1. září většinou hlasů čtyřletou podporu projektu divadla pro děti a mládež s tím, že dotace je určena pro neziskovou organizaci. Je přísně účelová vázána na zajištění divadelního provozu a její vyplacení bude každoročně podmíněno podrobným vyúčtováním, jako je tomu u všech dotací poskytovaných z rozpočtu města.

„K současným spekulacím ohledně sídla organizace sdělujeme, že nám bylo poskytnuto bezplatně na dobu nezbytně nutnou před jeho přemístěním do divadelní budovy ve Varšavské ulici“, uvedla předsedkyně neziskové organizace „Amulet – divadlo pro děti a mládež, z.s., ing. Iva Vozábová.

Útoky na adresu rodícího se divadla Amulet a účelové spekulace jsou dalším příkladem agresivní volební kampaně, která má za cíl za každou cenu očernit současné vedení města před nastávajícími komunálním volbami. Jde jen o pokračování kroků těch, kteří pro své politické ambice a snahu zviditelnit se již řadu měsíců téma divadla zneužívají.