Analýza krátkodobé záplavy

Analýza krátkodobé záplavy
8.7.2009
Schůzku všech dotčených orgánů k řešení povodňové situace svolal na dnešní odpoledne náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Jejím smyslem bylo nejen analyzovat problém krátkodobé záplavy na Střekovském nábřeží, ale přijmout opatření, která budou v Ústí nad Labem řešit problém přívalových srážek. Tedy jevu, na který se musí připravit celá Česká republika. Sobotní přívalová srážka byla podle meteorologů pod hranicí výstrahy v rámci integrované výstražní služby. To znamená, že nebylo nutné varovat obyvatele města. Na Střekovském nábřeží ale došlo ke shodě několika negativních jevů, například k výpadku čerpací stanice, kdy jedno čerpadlo bylo vypálené a druhé se podařilo opravit až v sobotu večer. Pracovníci SčVaku řešili prvotně situaci v Děčíně, kdy situace byla kritická.

   „Město a Povodí Labe dalo stovky milionů korun do protipovodňových opatření a je podle mě nepřípustné, aby k podobným situacím docházelo. I když na nábřeží nebylo ohroženo zdraví lidí, jejich psychika utrpěla další ránu a proto musí SčVak i Severočeská vodárenská společnost přijmout řadu opatření, aby střekovské obyvatele voda, ať už z řeky Labe nebo z kanalizace, neohrožovala. Je třeba také zvážit, zda pro naši lokalitu není vhodné hranici výstrahy snížit. Nemůžeme přece bazírovat na tabulkových hodnotách, když jde o zdraví našich občanů“, řekl při setkání náměstek Řeřicha s tím, že nařídil celou řadu opatření k ochraně lidí žijících v blízkosti řeky:

1. Odbor mimořádných situací zajistí smlouvu o spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem na Kočkově, kdy v případě nebezpečí bude okamžitě informovat odbor pro mimořádné situace. Ten okamžitě prostřednictvím VISO bude varovat obyvatele města.
2. Odbor dopravy do týdne zkontroluje všechny kanalizační vpustě. V případě jejich znečištění či ucpání zajistí jejichvyčištění.
3. Odbor životního prostředí vypracuje návrh řešení ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou a SčVakem. V úvahu připadá návrh dálkového automatického řízení nebo čidla na hlídání.
4. Odbor mimořádných situací aktuálně prověří systém vzájemné informovanosti všech složek ve městě