Arboretum na Mírovém náměstí je kompletní

Arboretum na Mírovém náměstí je kompletní
25.11.2009
Město doplnilo arboretum, které na Mírovém náměstí bylo vybudováno v rámci jeho rekonstrukce na základě návrhu ak. arch. Michala Šrámka.

   Na jaře letošního roku zde uschl javor mléč, který byl nahrazen vzrostlým stromem. Přípravu výsadby zajistila společnost AVE Ústí nad Labem, včetně potřebné výměny podkladní zeminy. Slavnostního sázení se ujala náměstkyně primátora Zuzana Kailová a náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišera.

   V arboretu na Mírovém náměstí se tak budou moci seznámit Ústečané s následujícími dřevinami, v pořadí od Interhotelu Bohemia: Javor mléč ( Acer platanoides), Jerlín japonský (Sophora Japonka), Javor červený (Acer rubrum), Jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), Slivoň Sargentova (Prunus sargentii ) a Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba).

   "Pevně věřím, že právě toto doplnění arboreta je důkazem a prvním krokem ve snaze města o zajištění takové úpravy Mírového náměstí, které z něho vytvoří prostor příjemný pro pobyt a odpočinek našich občanů", řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   Z anket o tom, jak by si naši obyvatelé představovali budoucnost města, vyplynulo i jejich naléhavé přání, aby Mírové náměstí bylo více zelené, a příjemnější pro pobyt lidí.

   Přání obyvatel by mělo být vyslyšeno již v příštím roce. Architekt prostoru náměstí navrhl doplnění zeleně na náměstí o 15 architektonicky navržených květináčů, osázených vysokými ozdobnými travinami. Dvě řady těchto umělecky zpracovaných nádob tak doplní zeleň podél severní strany Mírového náměstí a přispějí k tomu, aby i Mírové náměstí se stalo dalším příjemným prostorem města k životu.