Asistenti kriminality proti šikaně

Asistenti kriminality proti šikaně
27.9.2013
Na šikanu mezi žáky narazili asistenti kriminality při obcházce u základní školy v Krásném Březně.

Preventisté se dozvěděli, že se toto chování už několikrát opakovalo, školákům domluvili a varovali je před možnými následky. Případ také ihned řešili s ředitelkou školy. Po dohodě s ní, situaci dál monitorují.

„Těmto případům je nutné se věnovat s větší intenzitou. Podobné jednání nemůžeme trpět. Považuji za nutné, abychom zvyšovali právní vědomí u žáků základních škol a předcházeli negativním jevům. Proto jsem projednala se strážníky ze skupiny prevence kriminality možná opatření,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Strážníci s asistenty prevence kriminality navštíví vybrané školy a při hodinách výuky „člověk a jeho svět“, budou s žáky rozebírat různé modelové situace a jejich možná řešení. První beseda se uskuteční na základní škole v Předlicích, kde se podobné chování žáků také objevuje.