Asistenti prevence kriminality jsou v terénu

Asistenti prevence kriminality jsou v terénu
1.10.2012
Na asistenty prevence kriminality získalo město Ústí nad Labem dotaci 275 000 korun. Čtyři asistenti jsou již v terénu.

S udržováním veřejného pořádku pomáhají městské policii dvě hlídky složené ze dvou žen a dvou mužů. Monitorují pohyb dětí před základní školou a snaží se předejít konfliktům, kontrolují nezletilé v restauracích a hernách a dohlížejí na dodržování čistoty a pořádku v ulicích.

Cílem projektu podpořeného Ministerstvem vnitra ČR je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků v sociálně vyloučené lokalitě, motivace k zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané a zároveň zvýšení pocitu bezpečí obyvatel v lokalitě, kde žijí etnické menšiny a osoby z odlišného sociálně kulturního prostředí.

Asistenci slouží v Předlicích, kde městská police eviduje zvýšený výskyt problémových osob a přestupků proti veřejnému pořádku. Dobrá znalost místní komunity, kterou romští asistenci mají, by měla pomoci městské policii s vyřešením problematických záležitostí v této lokalitě.