Asistenti v terénu mají první úspěchy

Asistenti v terénu mají první úspěchy
16.10.2012
První úspěchy zaznamenali asistenci prevence kriminality, kteří hlídkují v lokalitě Předlice.

Cíle projektu podpořeného Ministerstvem vnitra ČR se postupně naplňují. Od října jsou v ulicích čtyři asistenci městské policie, kteří dohlížejí na dodržování veřejného pořádku ve vyloučené lokalitě. Jejich první úspěchy zaznamenala městská policie i občané Předlic. Nejen, že obětavě bránili děti před toulavými psy, ale dokázali upozornit i na sběrače kovů. Monitorovali pohyb dětí, u nichž bylo podezření na záškoláctví, a předali podnět k řešení sociálnímu odboru. Několikrát varovali před nebezpečím otevřeného ohně a zakládání černých skládek. Občané se na asistenty obracejí i s prosbou o přivolání pomoci nebo například o zajištění čistoty na autobusové zastávce.

Dvě dvoučlenné hlídky pomáhají s vyřešením problematických záležitostí. Předcházejí konfliktům, kontrolují nezletilé, doprovázejí děti v pozdních hodinách k rodičům a připomínají jim jejich povinnosti.

V působení asistentů je velmi důležitým faktorem dobrá znalost místní komunity. Všichni jsou obyvateli Předlic, všichni je dobře znají a slovo asistenta má tak váhu.

Další hlubší spolupráce se plánuje s vedením místní základní školy, v níž asistenti mohou pomáhat při řešení konfliktů, ale i motivovat školáky k vyšším životním cílům.

Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel této lokality, kde žijí etnické menšiny a osoby z odlišného sociálně kulturního prostředí, je základním cílem pilotního projektu prevence kriminality. Dalším cílem města bude za podpory ministerstva zavést asistenty prevence kriminality i do dalších sociálně vyloučených lokalit města Ústí nad Labem.