Atrium jde do finále

Atrium jde do finále
15.7.2010
Rekonstrukce atria Magistrátu města Ústí nad labem skončí daleko dříve, než se původně předpokládalo.

   Práce měly skončit až v září a Ústečané se do zmodernizovaného atria měli poprvé podívat až v měsíci říjnu. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo práce urychlit, protože Ústečané měli stížené podmínky při průchodu do městského obvodu nebo podzemních garáží. Tímto bych chtěl všem poděkovat za toleranci a trpělivost. Odměnou je předání této části už během srpna“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

  Práce v atriu začaly v lednu letošního roku. Probíhaly po částech tak, aby Ústečané byli co možná nejméně omezeni. Součástí rekonstrukce bylo odstranění zeleně, demolice kamenných prvků záhonů, rozebrání kamenných obkladů, konstrukcí stávající fontány či poškozené dlažby. Atrium se postupně dočkalo nového odvodnění, nového rozvodu vody pro napojení fontány, zavlažovacího systému a rozvodu elektro-zařízení včetně zřízení míst pro odběr vody a elektřiny v případě pořádání akcí.

  „Nyní už je hotová větší část, osazuje se zeleň, ve zbývajících částech se dokončují stavební práce a já věřím, že na slavnostní otevření atria budeme moci Ústečany pozvat už v průběhu příštího měsíce. Nyní se pracuje na fontáně, která celý prostor zvlhčí a nad hladinou vyroste podium, kde se budou konat různé akce. Po celkovém dokončení budou instalovány lavičky a ten prostor bude ozvláštněn speciální časomírou, která bude zvukově ohlašovat správný čas. Myslím si, že to je jedna z věcí, která nám v Ústí chyběla. V jiných městech jí známe, tak doufám, že jí Ústečané přivítají. Věřím, že si na atrium zvyknou nejen lidé ale i místní umělci, kteří tu budou chystat zajímavé koncerty“, dodal náměstek primátora Jan Řeřicha.