Autobusové nádraží bude předmětem jednání

Autobusové nádraží bude předmětem jednání
5.10.2011
Městu Ústí nad Labem se nelíbí záměr soukromého investora – společnosti BUSCOM a. s., týkající se započaté rekonstrukce autobusového nádraží v Ústí nad Labem.

V jeho rámci investor uvažuje o zrušení stávajícího autobusového nádraží. Budova nádraží by se měla proměnit v multifunkční komerční objekt a přilehlé pozemky v parkoviště.
„Celou záležitost budeme v nejbližších dnech řešit s kompetentními zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje a Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Cílem bude nalezení kompromisního řešení s přihlédnutím k potřebám obyvatel města. Jde nám o zachování meziměstské dopravy v centru města, případně o nalezení jiné vhodné lokality. Chceme tak v předstihu řešit dopady, které s sebou zrušení autobusového nádraží přinese ve vztahu ke komfortu cestování obyvatel našeho města,“ uvedl náměstek primátora Jan Řeřicha.
O výsledcích dalších jednání v této věci budeme veřejnost průběžně informovat.