Benefiční sbírka v centru města

Benefiční sbírka v centru města
3.6.2009
Už tradičně dorazil unikátní projekt benefiční sbírky Akce cihla také do Ústí nad Labem. Podpořila jej i náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   „Život lidí s mentálním postižením by neměl být nikomu lhostejný. Tito lidé nemusí dny trávit za zdmi sociálních zařízení, ale mohou se postavit na vlastní nohy. A k tomu jim může pomoci tato sbírka, ze které se hradí například vybavení tréninkových bytů“, řekla při zakoupení cihly Zuzana Kailová.

   Celonárodní sbírku Akce cihla má v Ústeckém kraji pod patronací Občanské sdružení Jurta. To už několik let pomáhá lidem s mentálním a tělesným postižením asistenční podporou v samostatném bydlení. K jeho klientům patří jak lidé z ústavů sociální péče, tak ti, kteří přicházejí z rodinného zázemí. Díky minulým ročníkům benefiční akce se Jurtě podařilo vybudovat celkem pět tréninkových bytů – tři v Ústí nad Labem, dva v Děčíně. Dokončila se také rekonstrukce chráněných dílen v Nebočadech. Do tréninkových bytů se nastěhovalo 12 obyvatel a v chráněných dílnách získává pracovní zkušenosti 16 lidí s mentálním postižením.