Benefiční večer pro zoo

Benefiční večer pro zoo
12.6.2009
Primátor Jan Kubata věnoval na projekt „Pesisir Balikpapan“ deset tisíc korun. Podpořil tak výzkum ústecké zoo na Borneu.

   Benefiční večer v ústecké Zoologické zahradě měl za cíl seznámit širokou veřejnost s projektem, na kterém zoo pracuje od roku 2006. Mottem celé akce byl odkaz Heinricha Lumpeho, zakladatele ptačí rezervace v Ústí nad Labem, „Chceme –li žít, musíme udělat taková opatření, abychom chránili přírodu“. Při té příležitosti primátor Jan Kubata připomněl, že kromě ústecké zoo, která chovem živočišných druhů, které jsou zařazeny do záchranných chovných programů, přispívá k ochraně přírody i samotné město Ústí nad Labem.“Naše město dbá o náhradní výsadbu za pokácené stromy. Všem investorům, kteří do našeho města přicházejí stavět, ukládáme za povinnost vysadit za každý pokácený strom nový. Pamatujeme také na památné stromy. Těch je na území města více než dvacet a kromě pravidelné údržby mapujeme i jejich stav. Náš odbor životního prostředí pořádá nově exkurze pro veřejnost. V neposlední řadě se staráme o údržbu rybníčku Na Louži, ve kterém se vyskytuje zvláště chráněná rostlina prustka obecná“.

   Projekt „Pesisir Balikpapan“ je v současnosti jediným projektem svého druhu v Česku. Za cíl si klade založení rezervace při pobřeží Balikpapanského zálivu porostlého mangrovy a legalizaci statusu území. Zmapovat chce populaci živočichů a rostlin a vybudovat ekoturismus, který podmiňuje zachování této lokality pro další generace. 


Za finanční podporu projektu získal primátor Jan Kubata nasazovací nos, který mají vlajková zvířata projektu - opice kahau nosatý