Besedu o vodě zahájil primátor

Besedu o vodě zahájil primátor
25.3.2015
Dnes v dopoledních hodinách se zasedací místnost zastupitelstva města Ústí nad Labem zaplnila školáky.

Vedení města Ústí nad Labem zde ve spolupráci s vodohospodáři uspořádalo besedu ke Světovému dni vody týkající se vody v Ústí nad Labem. Více než dvě stovky žáků měly možnost dozvědět se informace o zásobování pitnou vodou a zeptat se vodohospodářů na otázky, které je zajímají.

Při zahájení besedy primátor města Ing. Josef Zikmund připomněl, že kvalitní voda je sice samozřejmostí v našich poměrech a v naší lokalitě, kde otočením kohoutku teče voda, ale ne všude je tomu tak. „Voda je obrovský dar, který nám příroda dává, a my se musíme naučit o ni pečovat,“ vyzdvihl dětem primátor Zikmund a poděkoval vodohospodářům za organizaci besedy, která žákům poskytla informace, odkud se voda pro Ústí nad Labem čerpá a co se s ní děje dříve než doputuje do domácností.

Generální ředitel společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Ing. Milan Kuchař seznámil žáky s tím, že úkolem vodohospodářů je starat se nejen o kvalitní pitnou vodu do domácností, ale také o kvalitu vody, která se vrací zpět do přírody.

Vzhledem k zájmu o besedu ze strany škol, budou besedy u příležitosti Světového dne vody konány i v příštích letech.